Malé tanečníky a zpěváky vede ředitelka tamní mateřské školy Alena Blizňáková a její kolegyně Věra Žambochová. Lidové písničce prý učí děti odnepaměti. Intenzivně se však nacvičováním valašských zvyků a obyčejů věnují od devadesátých let. „Získávají lásku k rodnému kraji a seznamují se s folklorem a tradičním řemeslem,“ uvedla hlavní smysl vzniku souboru ředitelka.

Každým rokem, jak děti odrůstají a odcházejí ze školky, se mění i sestava a repertoár souboru. „Nyní máme kolem dvaceti členů. A to nejenom předškolního věku,“ prozradila Blizňáková.

Letos nacvičili malí folkloristi například pásmo Když my ovce vyháňáme a píseň Pásli ovce Valaši. „Písničky a tanečky zkoušíme od začátku roku a pak následuje vystoupení. Loni jsme například zpracovávali téma trnky,“ vysvětlila.

Soubor nesmí chybět ani na řadě soutěží a vystoupení, i když v tomto roce byly jen čtyři. Za sebou mají děti i řadu úspěchům mimo region. „Třikrát jsme se dostali do Nymburku na festival divadelních, pěveckých a tanečních vystoupení mateřských škol Mateřinka,“ pochlubila se ředitelka. Děti nemohly chybět ani na 22. ročníku Dětských folklorních dní v Liptále, kde vloni v soutěži O Liptalského ptáčka zpěváčka vyhrál první místo Filip Mika.

Jako zkušební prostory stačí podle ředitelky školka, ale občas využijí i sokolovnu. Aby jim měl kdo zahrát, spolupracuje s nimi i pár hudebníků. Například Jan Barčák, který hraje na housle nebo klavíristka Jarmila Kovářová.

Co plánují malí folkloristi v nejbližší době? „Zůstaneme na dědině, velké ambice nemáme. Rodičům i dětem se to moc líbí,“ řekla s úsměvem Blizňáková.