Hasiči se letos rozhodli věnovat čistý zisk z jarmarečního prodeje malému Kubíčkovi Pacutovi. Na řadu přišla také soutěž o nejchutnější vánočku.

Tu svoji si upekly i děti z místní mateřinky.

Všem předvedly, že nejsou jen zdatní cukráři, když vystoupily se svým uměleckým pásmem.

Pak už tmavý zimní večer prozářil rozsvícený vánoční strom a závěr patřil koledám, které zpívalo s celým Českem na sto dvacet Janovjanů.