Jako první kronikář byl Jan Rous sice s Bystřičkou a jejím okolím pevně svázán, původem však nebyl Valach, ani Moravan. Pocházel z Čech a trvalo dlouho, než se řízením osudu dostal na Valašsko.

Narodil se 23. srpna 1869 v Libkovicích nad Labem. Po obecné škole a gymnáziu studoval evangelický učitelský ústav v Čáslavi. Na Valašsko je po působení na několika školách přeložili až v roce 1901. Po Lhotě u Vsetína a Jasénce zakotvil v roce 1908 v Bystřičce.

Nejprve vedl školní kroniku. V letech 1921 až 1931 kroniku obecní, které vtiskl osobitý ráz, jíž pro její kvality často oceňovali. Jan Rous působil také jako knihovník a vzdělavatel v místní organizaci Sokola a jako důvěrník Přípravného komitétu pro zvelebení Valašska.

Zastával místo předsedy okresní učitelské jednoty, byl členem okresního školního výboru a na stáří i ředitelem vsetínského muzejního spolku. Spolu s Františkem Táborským a Josefem Válkem založil vlastivědný sborník Naše Valašsko. „Jan Rous byl na Valašsku velmi známý, mohu říct, že byl vážená osoba. I proto jsme se jako vzpomínku na něj rozhodli vydat výbor z jeho díla," řekl starosta Zbyněk Fojtíček.

Do kroniky začlenil Jan Rous řadu pověstí, pořekadel a dalšího etnografického materiálu, který získal z vyprávění řady pamětníků. Ke stopadesátému výročí tolerančního patentu vyšla jeho kniha Valaši v boji za svobodu. Napsal také řadu článků o řemeslné výrobě v regionu, například Výroba dřevěného náčiní na Valašsku, Výroba křiváků a nožů na Valašsku a další.

Na penzi se přestěhoval do Jablůnky, kde do roku 1945 působil opět jako kronikář. Na jeho práci navazoval také jeho syn Zdeněk Rous, ten však, coby letecký důstojník, 1. září 1939 na počátku II. světové padl. Sám Jan Rous zemřel 19. ledna 1950.

Nová kniha s dílem Jana Rouse vyšla prozatím nákladem 340 kusů. Její vydání přišlo Bystřičku na 50 tisíc korun. Je k dostání na zdejším obecním úřadě, objeví se také ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a na informačních centrech v Rožnově, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. Cena za výtisk činí 90 korun. „V přepočtu to vychází asi dvě koruny za jednu stránku. Což je zcela běžné. Nechceme na tom nijak zbohatnout," zdůraznil Zbyněk Fojtíček.

Kniha také nemá být jedinou vzpomínkou na prvního bystřičského kronikáře. „Při nejbližším významném životním jubileu chceme Janu Rousovi na budově školy, kde působil a také bydlel, odhalit pamětní desku," prozradil Zbyněk Fojtíček.