KDY: červencové a srpnové středy vždy od 14 hodin 
KDE: sraz před
ZA KOLIK: Plné vstupné 40 korun, děti a senioři 65+ za 20 korun.

Dozvíte se mnoho zajímavostí ze života místních šlechticů. Zjistíte, jak vypadalo město před staletími a budete moci navštívit  i nově zrekonstruovanou kapli v zámku Žerotínů i v kostele sv. Trojice. Plné vstupné 40 korun.

Začátek trasy je v Turistickém informačním centru na II. nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.