Zahájili tak už šestnáctý ročník dvoudenní krajské soutěže Chrám i tvrz, která má za cíl podporovat českou slovesnost a hudebnost. „Postupně se vystřídaly čtyři věkové kategorie, do prvních tří spadali žáci základních škol, poslední byla určena středoškolákům,“ upřesnila produkční kulturních programů Eva Liďáková. V každé z prvních tří kategorií se ocenění dočkali tři nejlepší recitátoři, porota rozdala také šest čestných uznání. „Mezi středoškoláky porotci ohodnotili pouze první dvě místa, čestná uznání neudělili,“ doplnila Liďáková.

Děti měly při volbě přednesu volnou ruku. S tím, že autor díla musel být český. Celou sobotu pak organizátoři vyhradili pro dětské a mládežnické pěvecké sbory. „Celkem deset dětských souborů, které se sjedou z celé Moravy, začne měřit své síly od deseti hodin ve velkém sále. Od jedné hodiny se představí sbory mládežnické,“ doplnila vedoucí produkce domu kultury Eva Hennelová.