Věnoval se i činnosti mimoškolní což je teoretické i praktické pomoci výtvarníkům amatérům a metodické i organizační pomoci při soutěžích v dětské kresbě. Žije ve Vsetíně na Hrbové a věnuje se převážně malbě a volné grafice.

Antonín Kaderka se výtvarné tvorbě věnuje více jak 50 let a stal svérázným uměleckým dokumentaristou Valašska. Vytváří obrazy, které odrážejí jeho tvář, zachycuje zákoutí, stavby i celé scenérie, které přetváří čas. K větším projektům prováděným technikou křídového pastelu dospěl přes drobnější pastelové skici, které byly vytvořeny přímo v přírodě. Na začátku své tvorby čerpal z abstraktní malby, z výtvarných avantgardních směrů šedesátých let. V sedmdesátých letech se jeho tvorba vyhranila, dostávala konkrétnější polohu a do popředí vystoupila reálně viděná skutečnost. Své práce vystavuje od roku 1958 samostatně i v kolektivních výstavách.

Je autorem městského znaku Vsetína, loga Masarykova gymnázia a výtvarně pojednal i řadu pamětních tisku. Za rok 2009 mu byla udělena Cena města Vsetína za propagaci města svou výtvarnou tvorbou, dlouholetou pedagogickou činnost a práci ve veřejném sektoru.

Autor: Michaela Juříková