Výstava byla převzata z Městského muzea ze Dvora Králové nad Labem a prezentuje použití modrotiskových forem i jiných pomůcek k nanášení rezervní hmoty na textilie.

„Modrotisk se řadí mezi nejstarší textilní techniky zdobení, přitom je však stále nadčasový, což dokazují vystavená díla královédvorských designerů. Představí je Jitka Doulíková, Rudolf Doulík, Petra Doulíková, Eva Bittová, Naďa Veselá, Zdeněk Horáček, Darja Horáčková, Iva Čapková a Táňa Máchová,“ vyjmenoval ředitel rožnovského skanzenu Jindřich Ondruš. Výstava potrvá do 11. června.

Tematice modrotisku se ve Valašském muzeu v přírodě věnuje také expozice Jak jde kroj, tak se stroj s ukázkou modrotiskových fěrtochů a expozice Město pod Radhoštěm, kde lze zhlédnout barvířské formy a ukázku modrotiskové dílny.

Nová stálá expozice Jak jde kroj tak se stroj ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Valašské muzeum zpřístupnilo stálou expozici krojů

Díky této prezentaci nabízí muzeum také vzdělávací pořad Barvíř modrotisku. Tento bude v letošním roce rozšířený o tvořivou dílnu pro veřejnost zaměřenou na tradiční výrobu modrotisku. Uskuteční se ve dnech 1. a 2. března. Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím on-line rezervace.

Příležitost podívat se na modrotiskové fěrtochy, jež jsou součástí rožnovských krojů, nabízí také každoroční muzejní pořad Anenská pouť.