Letošní čtvrtý ročník se ponese ve znamení desátého výročí obnovení portášského sboru. V programu bude proto věnováno více času právě portášům. „Nebude samozřejmě chybět historická bitevní ukázka, tentokrát na téma Napoleonských válek," upozornil Miroslav Martinek.

Ostatně celé slavnosti dostaly letos podtitul Ve stínu Slavkova. Před bitvou u Slavkova v roce 1805 totiž portáši doprovázeli ruská vojska procházející přes Moravu a po prohrané bitvě ve spolupráci s rakouskou armádou zajišťovali pořádkovou službu. Chytali dezertéry a bandy loupeživých vojáků.

Vojáci z klubů vojenské historie se do Valašské Bystřice začnou sjíždět už v pátek. Odpoledne vybudují vojenský tábor a večer se vydají po obci zvát na sobotní program.

Hlavním dnem slavností bude sobota. Dopoledne bude věnováno dětem, které čekají nejrůznější soutěže. Ve 14 hodin je na programu slavnostní zahájení následované prvním blokem folklorních souborů. Představí se například soubor Dolina soly z Polska. Domácí cimbálovka Troják pak písničkami od Slavkova uvede návštěvníky do historického tématu Ve stínu Slavkova. Následovat bude bitevní ukázka, která připomene, že svou roli při bitvě u Slavkova, ve které Napoleon Bonaparte porazil armády Ruska a Rakouska, sehráli také valašští portáši.

Po bitvě bude pokračovat kulturní program. Vystoupí trombitáši Bratia Štefanikovci ze Slovenska, soubory Troják či Portáš z Jasenné. Nebude chybět přijímání nových portášů do sboru. Večerní koncert obstará valašská folklorbeatová kapela Docuku. Poté vzplane portášská vatra a začne lidová veselice.

Završením slavností bude nedělní program, který bude mít dva body. Nejprve mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie a poté položení věnce k hrobům portášů.