Pod písmeny „AD" se ukrývá jméno německého umělce Albrechta Dürera. Jeho osobu jistě není třeba nijak dlouze představovat. Byl malířem, grafikem, teoretikem umění a významným humanistou. Ale u jeho grafického díla se na chvíli zastavíme. Asi jedna třetina jeho grafických prací je vytvořena technikou mědirytu, kterou Dürer dovedl na velmi vysokou úroveň.

Sv. Jeroným a Melancholie I a Rytíř, smrt a ďábel - to jsou tři mědiryty, které byly vytvořeny mezi léty 1513 až 1514 a jsou považovány za Dürerova mistrovská díla. Poslední jmenovaná grafika, známá také jako Jezdec, představuje alegorii křesťanské spásy. Neznepokojen Smrtí s přesýpacími hodinami, která stojí před ním, ani Ďáblem v pozadí, kráčí ozbrojený rytíř na koni v doprovodu svého psa úzkou soutěskou. Cílem jeho cesty, plné nástrah a útrap, je hrad na vzdáleném kopci. Celá Rytířova cesta představuje cestu k Bohu, rytířův pes pak symbolizuje víru a oddanost. Dalším odkazem náboženské horlivosti a naděje na další život po smrti je ještěrka znázorněná pod zadními nohami koně. Celá scéna je inspirována Žalmem 23, 4: „I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvá berla a hůl mě konejší."

Fakt, zda se jedná skutečně o originál z dílny Albrechta Dürera, si ještě na své úplné odhalení bude muset počkat. Bohužel záhadou je i to, kdo měl zásluhu na tom, že se grafika do zámeckých sbírek dostala. Prozatím je skryta ve stínu depozitáře, avšak k vidění bude na nočních prohlídkách, které se v měsících červenci a srpnu budou konat na zámku v Lešné.

Autor: Tereza Klanicová, MRV – zámek Lešná