Za záchranu invalidního bezdomovce z hořící dřevěné stavební buňky u nádraží v Jablůnce jsou na seznamu v kategorii Občan uvedeni Jaroslav Nohavica, Josef Šťastný a Josef Zmeškal.

V kategorii hasič byli nominováni: Petr Vlček (HZS Zlínského kraje) ze stanice ve Valašském Meziříčí, Jan Paško, Radek Vavřín a Petr Zeman ze Záchranné hasičské služby města Rožnov pod Radhoštěm, David Žalmánek (HZS Zlínského kraje), ze stanice Vsetín.

Slavnostní vyhlášení ceny Salvatora za loňský rok se uskuteční 24. dubna ve Zlíně. „Akce se bude konat pod záštitou hejtmana Libora Lukáše,“ uvedla manažerka projektu Petra Holáková.

Cena Salvatora je tradiční ocenění za mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví, majetku či bezpečnosti obyvatel Zlínského kraje.

Každoročně udělováno členům Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje a občanům, kteří svůj záslužný čin vykonali na území Zlínského kraje.