Od té doby funguje soubor nepřetržitě až dodnes. Nejnovější historie je podle Urubka spjata se jménem Martina Františáka, uměleckého šéfa Divadla Petra Bezruče. „Ten pro náš soubor píše své hry, které si zde i režíruje. Díky němu se soubor propracoval na špičku amatérského divadla v republice,“ upřesnil herec.

Františák v současné době píše hry přímo na tělo svým hercům. Oni zpětně svým osobnostním vkladem posouvají jeho hry blíže k životu. „Je to dokonalá symbióza, která je, jak se zdá podle výsledků, tou nejlepší cestou, kterou soubor za svou historii nastoupil,“ nastínil umělec.

Hry, které soubor divákům nabízí, jsou podle Urubka poměrně obtížně žánrově zařaditelné. „Režisér by asi nejspíše souhlasil s magickým realismem, kde se setkává mýtus se žhavou současností. Jako takové nesou hry komické i tragické prvky,“ upřesnil. Každý divák si prostě v divadelních kusech Divadelního souboru Jana Honsy dokáže najít to své.

Inscenací, na kterou členové souboru vzpomínají nejraději, je hra Doma. Režisér a scénárista Františák hru zasadil do prostředí valašské vesnice. „Vzbudila mezi odborníky takovou pozornost, že ji v cyklu Zveme vás do divadla natočila a odvysílala Česká televize,“ podotkl Urubek. Přední čeští kritikové si zároveň prosadili, že bude zařazena mezi profesionální divadla do každoroční ankety Inscenace roku. A to přestože nejde o profesionální scénu. „Skončili jsme šestí a za sebou nechali řadu předních profesionálních divadel z celé republiky,“ dodal herec. Hru si od souboru navíc vyžádalo Národní divadlo v Praze a uvedlo ji ve Zlaté kapličce.

Soubor vystupuje po celé republice, ale i v zahraničí. „Vystupujeme všude, kam nás pozvou,“ vysvětlil Urubek. Karolinští divadelníci hostovali na všech profesionálních scénách na Moravě i v řadě českých měst. „Ze zahraničního hostování se nám nejvíce líbilo v Chorvatsku. V červenci jedeme s naší nejnovější inscenací Nevěsta reprezentovat naši republiku na Světový festival amatérského divadla do Norska,“ vylíčil herec. Tam se bude moct valašský soubor porovnat například s divadly z Afriky, Kuby, Litvy nebo Íránu.