V místním kulturním domě ji navštívily stovky lidí všech věkových skupin. Organizátoři dne se výběrem programu snažili získat co nejvíce finančních prostředků pro Moniku Geršlovou. Jedenapůlleté děvče, které se narodilo s vrozenou vývojovou vadou mozku.

„Potřebuje zdravotní a stimulační pomůcky. Finančně nákladné jsou i léčebné pobyty a výlohy, které nehradí zdravotní pojišťovna," připomněla za pořadatele Benefičního dne Jana Šerá. Myšlenka na uspořádání benefice vzešla od obyvatel vesnice. „Moc nás to s manželem potěšilo. Jsme vděční za to, že se taková akce koná. Děkujeme," byla vděčná maminka Moničky Zdeňka Geršlová.