V komorní atmosféře vyprávěl přítomným návštěvníkům o svém přátelství s Waldemarem Matuškou. Své vyprávění prokládal nahrávkami Matuškových písní.