Narozen 31. 8. 1871 Vsetín
Zemřel 19. 12. 1937 Hovězí

Od studentských let se také zabýval valašskou lidovou kulturou. Spolupracoval na přípravě národopisných výstavách ve Vsetíně (1892), pro kterou přispěl do "Průvodce výstavy vsacké" textem „O umění", a v roce 1895 v Praze, pro niž napsal spolu s Dušanem Jurkovičem stať o valašské osadě. V době svého pedagogického působení vytvořil hospodářské mapy a diagramy, které používala česká delegace v Paříži při jednání o vytýčení hranic Československé republiky.

Patřil k nejvýznamnějším osobnostem Valašska. Ve Vsetíně byl jedním ze zakladatelů Sokola a muzea, kterému odkázal nejen svou písemnou pozůstalost, ale i vlastní nemovitost včetně vybavení. Zpracoval archiv a registratury vsetínského panství a statku firmy bratří Thonetů ve Vsetíně. S Františkem Táborským založil časopis „Naše Valašsko", kam napsal řadu článků. K jeho nejcennějším pracím patří „Poznámky k mapě moravského Valašska", uveřejněná v Časopise Matice Moravské (1905–1911) a „Hranice moravského Valašska". Po krátké profesuře v Brně se uchýlil na samotu v Kychové - Bařinách u Hovězí, věnoval se historii Valašska a jeho kultury. Na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století se začalo s přípravou na vydání monografie Moravské Valašsko, jejímž iniciátorem byl právě profesor Josef Válek. Vydání monografie se však pro nedostatek finančních prostředků neuskutečnilo.

Byl zručný fotograf a mnohé literární práce doprovázel svými fotografiemi. V archivu Muzea regionu Valašsko je uchováno množství Válkových fotografií. Jde zejména část z tehdy již hotových 392 negativů doprovodných dokumentárních fotografií z doby příprav již zmíněného „Moravského Valašska", které Josef Válek také sám pořídil.

Válkovi se podařilo mj. získat pro muzeum valašský exemplář Bible kutnohorské z roku 1489, kterou nedávno muzeum digitalizovalo a nyní pracuje na jejím zpřístupnění na internetu v rámci projektu ZDO, který koordinuje Zlínský Kraj.

Autor: Milan Ošťádal, fotograf, Muzeum regionu Valašsko