Tři a půl hodiny trvající dražba více než pěti desítek předmětů a uměleckých děl vynesla v konečném součtu 144 950 korun.

„V této částce je započítáno také více než tři a půl tisíce korun vybraných na vstupném na aukci," upřesnila Marta Vodáková ze vsetínské Diakonie.

Tradiční dražby se zúčastnilo asi devadesát hostů, kteří se v úvodu večera nejprve zaposlouchali do hudebního recitálu etno šansonu Iky Kraicové ze Slovenska.

Potom už se aukčního kladívka chopil licitátor Karel Hynek, bavič známý především z pořadů Na stojáka. Už předem s humorem mu vlastním avizoval, že licitace mu není nijak cizí. „Jsem ženatý a licituji tedy denně," řekl Hynek.

Dražba pod jeho vedením nepostrádala humor a spád. „Jsem na vsetínské aukci již potřetí. Je to tu vždy moc příjemné a je tomu tak i v případě tohoto večera," pochválila účastnice aukce Marcela Šenkeříková ze Vsetína.

Aukční katalog čítal dohromady 53 děl a předmětů. Do aukce je darovali umělci z Valašska i mimo region. V nabídce byly kresby, malby a autorské tisky, sklo, keramika, kovářské a kožedělné výrobky, cínované šperky, dřevořezby i letitá slivovice.

Nejcennějším kusem s vyvolávací cenou dvacet tisíc korun byla šachová figurka koně z litého bronzu od akademického sochaře Otmara Olivy. Figura je součástí kolekce Šachová hra. Nakonec se ji podařilo prodat za cenu je o sto korun vyšší, než byla cena vyvolávací.

Předmětem, o který se vedl nejtužší boj mezi dražiteli, byla pro změnu kniha, jíž do aukce věnoval přední fotograf Jindřich Štreit.

Publikace s názvem Braziliáni z Česka (Brasilianos tchecos) pojednává slovem i obrazem o Češích žijících v Brazílii. Štreit ji na trh uvedl spolu s Kamilem Pilatíkem. „Věřím, že dnešní aukce přispěje k tomu, že se o ní bude ještě víc mluvit a dostane se tak do většího povědomí veřejnosti," uvedl v sobotu na vsetínském zámku Jindřich Štreit.

Dražitelé měli o knihu skutečně velký zájem. Svědčí o tom skutečnost, že z vyvolávací ceny tři sta korun se její cena konečná vyšplhala až na 14 300 korun. Tedy téměř na čtyřiceti osminásobek původní sumy.

Jen čtyři díla nenašla v sobotu nové majitele. Pracovníci Diakonie je na jaře nabídnou v internetové au­kci.

Bezmála 145 tisíc korun, které aukce vynesla, použijí pracovníci Diakonie především na pořízení nového nábytku do opraveného Domova Harmonie – domova pro seniory na Ohradě ve Vsetíně. Ten nabízí starým lidem kapacitu 46 lůžek, čtyři z nich slouží pro takzvanou odlehčovací službu.

Sobotní aukce navázala na šest předchozích neméně úspěšných ročníků. Celková vydražená částka v předešlých letech se vyšplhala k 900 tisícům korun a Diakonii umožnila dokončení řady projektů, které slouží seniorům.