Zejména pro tábory, zájmové kroužky a další dětské kolektivy je připravený pestrý program plný zajímavostí, her a zábavy.

„Využíváme k tomu aktuální výstavy nejenom v zámku Kinských, ale třeba také prostory Střediska ekologické výchovy Modrásek," uvedla pracovnice muzea Bohdana Šimčíková.

Děti se mohou zúčastnit například takzvaného kostýmovaného program, který muzejníci pojmenovali Jak se žilo na zámku. Seznámí se i s tím, jaký byl kdysi život šlechty. „Odhalíme jim tajemství starých knih. V programu Mokřadem suchou nohou zjistí, co se skrývá mezi rákosím 
i pod vodní hladinou," přiblížila muzejnice.

Děti se dovědí rovněž to, že není houba jako houba, vydají se po stopách velkých šelem a vyrobí si sádrové odlitky stop, naučí se rozpoznávat ptačí zpěv.

Na účastníky zámeckých programů u Kinských čeká i Míša z Brodské. Připraveny jsou exkurze do zámeckého parku a mnoho dalších poznávacích programů.