I takové otázky se mohou stát tématem, jež bude rozhodovat o přízni voličů v blížících se podzimních komunálních volbách. Stejně jako jinde, budou i lidé ve Vsetíně o svých volených zástupcích pro příští čtyři roky rozhodovat 23. a 24. září.

Debaty o bezpečnosti ve Vsetíně v letošním roce rozvířily stížnosti místních na případy přepadení, které se donesly až na zdejší radnici. Později také výtržnosti nepřizpůsobivých na městském koupališti u střední průmyslové školy na úvod léta a dokonce jeden případ obtěžování nezletilé dívky tamtéž.

Skutečnost je taková, že statisticky patří město Vsetín v rámci České republiky k těm bezpečným. Toho si všímají i lídři volebních stran, kteří odpovídali na otázky Deníku. Mají však i své výhrady.

„Z hlediska indexu výskytu kriminality se sice řadí Vsetín ve srovnání s jinými městy v republice mezi bezpečná města, nicméně v některých lokalitách evidujeme a vnímáme problémy zejména s nepřizpůsobivými obyvateli,“ připouští současný starosta Vsetína a lídr kandidátky KDU-ČSL Jiří Růžička.

Připomíná, že na bezpečnost ve městě dohlíží městská policie, která spolupracuje a pravidelně koordinuje svou činnost se státní policií.

„V rámci prevence kriminality mimo jiné dlouhodobě navyšujeme počty bezpečnostních kamer, které napomáhají k identifikaci a dopadení pachatelů trestné činnosti (kamer je nyní ve Vsetíně pětačtyřicet – pozn. red.). Město pracuje také v oblasti prevence trestné činnosti, zejména prostřednictvím asistentů prevence kriminality a domovníků, jejichž práce je účinným nástrojem řešení konfliktů v soužití s nepřizpůsobivými,“ říká Růžička a dodává, že pro posílení počtu preventistů a domovníků momentálně vedení města připravuje podklady pro žádost o dotace u Odboru (Agentury) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj.

„Dalším nástrojem prevence jsou například terénní pracovníci, či nízkoprahová centra působící v problémových lokalitách,“ doplňuje lídr lidovců ve Vsetíně.

Michal Berg, současný zastupitel a lídr Koalice pro otevřený Vsetín, si všímá, že podle statistik městské policie počet zločinů dlouhodobě klesá, stejně tak počet obětí z řad zranitelných skupin, jako jsou děti nebo senioři.

„Vsetín je tak na základě dat bezpečnější než větší města. Vedle statistik je ale třeba vnímat, že někteří lidé se v některých místech bezpečně necítí. Taková místa je potřeba řešit například zlepšením osvětlení, častějším pohybem hlídek městské policie nebo činností asistentů prevence kriminality,“ míní Berg.

Podle Petra Kořenka, současného zastupitele a jedničky kandidátky hnutí PRO VSETÍN, je Vsetín městem, které bývalo bezpečné.

„Dnes jsem situací, o které vím, docela zneklidněn a zcela jasně je potřeba situaci řešit a to důsledným výkonem služby městské policie, zintenzivněním spolupráce s policií státní,“ je přesvědčený Kořenek.

Město podle něj musí přijímat opatření, která znemožní obtěžování obyvatel Vsetína, kteří žijí běžný život, pracují zde a relaxují.

„Tím odpovídám, že zejména letní koupaliště slouží k odpočinku a relaxaci. Konkrétně u koupaliště je nutné návštěvníky, kteří zde ruší, v souladu s řádem koupaliště vykázat a i řešit v přestupkovém řízení, pokud jsou překročeny meze zákona,“ reagoval na nedávné incidenty na koupališti u průmyslovky Petr Kořenek.

Také Roman Kalabus, zastupitel města a volební lídr ODS má k bezpečnosti své výhrady. „Když jdu po městě hlavně ve večerních hodinách, tak že bych někoho pozval na procházku do některého z parků nebo i do centra s pocitem klidu a bezstarostnosti, tak bych to neudělal,“ netají se svým postojem.

Za úkazy, které „slušně vychovaný člověk prostě nechce“, označil například osoby popíjející alkohol na veřejnosti, spící bezdomovce, hlučné skupinky především mladých lidí bez základu principů slušného chování, které minimálně slovně obtěžují, v poslední době vykradená auta či drogově závislé.

„Je mnoho věcí, které se dají zlepšit a udělat. Hlavně je třeba důsledně kontrolovat platné předpisy a vyhlášky, případně je upravit, tlačit na vrcholné politiky z pozice vedení města na změnu systémových nefunkčních řešení. Městskou policii je zřejmě třeba posílit personálně i z hlediska kamerových systémů,“ tvrdí Kalabus.

Za největší nebezpečí považuje drogově závislé.

„V této oblasti je nezbytné být velmi přísný. Mám pořád ještě děti školou povinné a vnímám to tak, že v celém systému už od dětí předškolního věku selhává prevence, informovanost o tom, jak jsou výše uvedené jevy nebezpečné, především pak jak jim předcházet, případně jak z těchto situací uniknout. Tady si myslím, že může město sehrát důležitou roli,“ myslí si lídr ODS.

Podceňovat podle něj nelze ani dopravní bezpečnost – například bezohlednou jízdu. Sami lidé žijící ve městě by se pak podle Kalabuse neměli bát na případné porušení zákonů upozornit.

„Lidé mají obavy sami věci hlásit, že by jim pak mohl být poškozen jejich majetek jako odplata a podobně. Na jednu stranu jim rozumím, může to být mnohdy oprávněná obava. Myslím si ale, že je potřeba mít otevřené oči a věci nejen sledovat, ale okamžitě na ně upozornit, nebát se i okřiknout a upozornit na nevhodné chování. Nejhorší je v těchto případech lhostejnost,“ míní Kalabus.

V tomto směru s ním souzní také Tomáš Pifka, nynější místostarosta města a lídr hnutí STAN.

„Vsetíňané by se neměli bát nahlásit co nejdříve protiprávní jednání policii – státní či městské. Pokud si lidé pouze postěžují na sociálních sítích, policie má jen malou šanci této činnosti zamezit a pachatele dopadnout,“ říká Pifka, který je však přesvědčený, že město Vsetín je stále jedno z nejbezpečnějších měst v České republice.

Zmínil přitom celkové nízký počet deliktů, ať už krádeží, narušování veřejného pořádku či mezilidských vztahů.

„Ovšem tato situace se letos nejspíše mění k horšímu a ve Vsetíně v oblasti bezpečnosti, ale třeba i vzhledu či hygieny, vidím dva problémy. Prvním jsou mladiství Romové ve věku od dvanácti do patnácti let, kteří si jsou vědomi, že jsou zákonem hůře postižitelní a vytvářejí skupinky, které obtěžují návštěvníky koupaliště, obyvatele Staré kolonie a centra města hlukem a nevhodným chováním. V parku Rybníky/Trávníky se občas pokusí někoho napadnout,“ všímá si Pifka.

Zde podle něj chybí příslušný počet pracovníků městské policie, ale ani ti nemohou být všude.

„Dále chybí celostátní program prevence kriminality, díky němuž bychom si ze státních peněz mohli zaplatit koordinátory prevence kriminality, v nemálo případech z romského etnika, kteří by dohlíželi na pořádek ve vytipovaných místech. Další možností je revize činnosti neziskových organizací, které čerpají prostředky z města, kraje i státu na pomoc a práci s Romy,“ říká Tomáš Pifka.

Druhým problémem jsou podle něj bezdomovci.

„Letošní jarní a letní měsíce nám obsadili park, polehávají zde, spí, opíjí se a konají všechny potřeby. I když je strážníci vykážou, vrátí se zpět. Zde se jedná i o hygienické riziko, kterému jsou vystavovány nejvíce naše děti. Řešením by bylo zřídit pozici hlídače či ostrahy parku tak, jak byla v minulosti. Ovšem je otázkou, kam by se bezdomovci přesunuli,“ poznamenává Pifka.

V tomto případě podle něj opět chybí potřebný počet lidí, který by na bezdomovce dohlížel a také revize činnosti organizací, které na péči o lidi bez přístřeší čerpají nemalé prostředky.

„Obecným řešením obou problémů je také důslednost, vynucování si základních právních a společenských norem a pravidel, upozorňování na nestandardní chování a ohlašování jej na městskou policii. Důsledností nás všech můžeme toto špatné chování určité skupiny lidí eliminovat,“ je přesvědčený Tomáš Pifka.

Zeptali jsme se lídrů uskupení, které se účastní o přízeň voličů v letošních komunálních volbách ve Vsetíně, jaká další témata by mohla rozhodovat u voleb. Tady jsou jejich odpovědi:

Bezpečnostní situace na Vsetíně je stabilizovaná, říká radnice i policisté

Z výročních zpráv, které pravidelně zveřejňuje vsetínská městská policie lze vyčíst, že strážníci řeší zhruba mezi čtyřmi a půl až pěti tisíci přestupky ročně (bez přestupků za překročení nejvyšší povolené rychlosti). Tento stav je dlouhodobý a zůstává víceméně neměnný.

Podle radnice se bezpečnostní situací ve Vsetíně zabývají zástupci města i státní a městské policie na pravidelných měsíčních schůzkách. Před letošními prázdninami inicioval starosta Vsetína Jiří Růžička (KDU-ČSL) také mimořádnou schůzku s ředitelem Územního odboru Policie České republiky Vsetín Ladislavem Pajdlou a ředitelem Městské policie Vsetín Patrikem Pecinou. Radnice tím reagovala na stížnosti místních obyvatel na případy přepadení a jinou trestnou činnost.

„Zástupci městské a státní policie na schůzce deklarovali, že bezpečnostní situace ve Vsetíně je stabilizovaná. Ani jedna z policejních složek neeviduje dramatický nárůst trestné činnosti. Obě složky na situaci ve městě dohlížejí, a pokud k trestné činnosti dojde, daří se jim dohledat a zajistit pachatele,“ oznámil po setkání Růžička. Obě složky policie ale také vyzval k posílení hlídkové činnosti a stejně tak apeloval na veřejnost, aby v případě napadení, či jiného trestného činu vše co nejdříve policii hlásili.

K bezpečnostní situaci a kriminalitě na Vsetíně se v červnu vyjádřil také ředitel Územního odboru Policie ČR Ladislav Pajdla: „Pokud jde o násilnou trestnou činnost v teritoriu města Vsetín, tak v letošním roce evidujeme tři loupežná přepadení, přičemž dvě se již podařilo objasnit a jeden skutek je v prověřování. Místa, kde dochází ke zvýšenému nápadu trestné činnosti, analyzujeme a ve spolupráci s městskou policií těmto lokalitám věnujeme patřičnou pozornost,“ ujistil Pajdla.

Dodal, že na území Vsetína jsou nepřetržitě nejméně dvě venkovní hlídky obvodního oddělení, dále v teritoriu města Vsetín operují hlídky dopravního inspektorátu, hlídka služební kynologie a příslušníci služby kriminální policie a vyšetřování.

„V případě, že by byl nárůst kriminality vyšší, je možno posílit hlídkovou službu o policisty útvarů Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Za zmínku stojí, že v celostátní statistice objasněnosti trestných činů v prvním čtvrtletí roku 2022 patří Územnímu odboru Vsetín 6. příčka,“ dodal Ladislav Pajdla.

Do komunálních voleb jde ve Vsetíně devět stran a hnutí

V podzimních komunálních volbách, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září, se bude o přízeň voličů ve Vsetíně ucházet celkem devět volebních stran.

Kandidátky mohly strany podávat do 19. července, ve středu 3. srpna pak začal registrační úřad ve Vsetíně vydávat rozhodnutí o registraci, v dalším týdnu pak registrované strany získaly losem svá volební čísla.

Kandidátní listiny podaly ve Vsetíně tyto politické subjekty (v abecedním pořadí): ANO 2011 s lídrem Pavlem Bartoněm, KDU – ČSL v čele se současným starostou města Jiřím Růžičkou, Koalice pro otevřený Vsetín s lídrem Michalem Bergem, Komunistická strana Čech a Moravy v čele se Zdeňkem Vejpustkem, Nestraníci s lídrem Martinem Metelkou, Občanská demokratická strana v čele s Romanem Kalabusem, Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie s podporou politického hnutí Trikolóra a nezávislých kandidátů s lídrem Radkem Vrajem, hnutí PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost VSETÍN s lídrem Petrem Kořenkem a Starostové a nezávislí v čele s Tomášem Pifkou.

O chodu města bude v následujícím volebním období, stejně jako v tom stávajícím, rozhodovat 21 zastupitelů.