O důstojném stánku, který by zacelil „díru“ v nabídce míst vhodných k pořádání (nejen) kulturních akcí, se v Rožnově mluví dlouhá léta. Projekt na jeho výstavbu vznikl posledních nejméně sedm let.

Konkrétních obrysů začal nabývat letos na jaře, kdy jeho uskutečnění ustoupilo oblíbené, ale také už dosluhující, kino Panorama. Na film si tady příznivci kinematografie mohli naposledy zajít 1. března. Několik dní poté budovy z 50. let minulého století zbourala těžká technika. Plynule navázala stavba nového centra kultury.

Dlužno dodat, že záměr nemá od prvopočátku na růžích ustláno. Zatímco o potřebnosti moderního prostoru pro kulturní a společenské akce zřejmě nikdo z místních politiků nepochybuje, v otázce jeho ceny se často rozcházejí. Ta navíc za poslední roky výrazně narostla – z původních cirka 200 milionů až na aktuálních více než 360 milionů.

Vyklízení a demolice Kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm, které ustoupí stavbě nového víceúčelového kulturního centra; březen 2022
Stavba kulturního centra v Rožnově pokračuje, jeho cena se však navýší

Problémový byl rovněž samotný tendr na dodavatele stavby, který bylo nutné absolvovat třikrát. Kritici vedení města vyčítají také špatnou připravenost projektu či nedostatečnou komunikaci. Objevily se také další problémy, které vyústily až v dočasné přerušení stavby.

Na posledních jednáních mezi zástupci města a stavební firmou Navláčil s.r.o. se diskutovala změna subdodavatele, vady v projektu, ale také navýšení ceny. Některá z témat se podle radnice podařilo vyřešit, navýšení ceny projektu však zůstává nedořešeno. Jedním z důvodu přerušení stavby ze strany dodavatele byla žádost o změnu subdodavatele. Tu Rada města neschválila.

„Zvážili jsme přínos a rizika této změny a pro město by tato změna nebyla výhodná. Po několika jednáních jsme se stavební firmou dospěli ke kompromisu a zůstáváme tedy u původního subdodavatele dřevostavby tak, jak bylo původně plánováno,“ uvedl nedávno starosta města Jiří Pavlica.

Otázkou stále zůstává navýšení ceny, které požaduje dodavatelská firma.

„Podpisem smlouvy jsme deklarovali, že chceme postavit centrum a zavázali že to splníme. Ovlivňují to některé podmínky, které se během stavby změnily. Jedna z nich je válka na Ukrajině. Ceny šly nahoru,“ vysvětloval na úterním zasedání zastupitelstva zástupce firmy Navláčil.

Ilustrační foto
Kdo chce vést vaši obec na Valašsku? Deník přináší volební kandidátky

Na některé ze zmíněných problémů upozorňují také lídři politických stran a hnutí, ucházející se o hlasy voličů v nadcházejících komunálních volbách. Například podle Jana Kučery, jedničky kandidátky Nezávislých Rožnováků, ohrožuje nezvládnutí řízení stavby vedením města sen řady místních obyvatel o novém kulturním centru.

„Nezvládnutí řízení stavby může také znamenat nestihnutí vyčerpání dotací v hodnotě 120 milionů a může přinést obrovské zadlužení města. Firma, navíc žádá o peníze navíc,“ řekl Deníku Kučera.

Řešení podle něj existuje: stavba musí být okamžitě kvalitně řízena silným manažerem a firma musí postavit kulturák za zasmluvněnou cenu bez jejího navýšení.

Podle lídra rožnovský Pirátů Libora Adámka je nyní již pozdě pokládat si otázku potřebnosti kulturního centra.

„Výstavba byla již vysoutěžena a přes náš nesouhlas schválena i navzdory vysoké ceně, smlouvy byly podepsány a stavba stále běží. Město i dodavatelé jsou navzájem povinní dodržovat platné smlouvy i se všemi právními důsledky,“ míní Adámek.

Poslední dobou se podle něj objevují i názory na zastavení stavby.

„Je ale nutné si uvědomit, že zastavení stavby ze strany města by si vyžádalo vysoké finanční náklady. Město by muselo zaplatit práce, které již byly provedeny a pak by také muselo hradit smluvní pokutu patrně všem vysoutěženým dodavatelům,“ varuje Adámek.

Vsetín. Ilustrační foto
ANKETA: Cítíte se ve Vsetíně bezpečně?

Petr Uličný, který vede do voleb kandidátku ANO, je přesvědčený, že Rožnov jednoznačně kulturní dům potřebuje.

„S touto multifunkční budovou je spojena i radost vyplývající z moderní architektury, která Rožnov povznese a osloví mladé i starší občany. S budovou takového charakteru je zapotřebí v budoucnu chytře naložit, tzn. provázat ji s aktivitami města a s požadavky občanů. Je nutné s jejím potenciálem naložit tak, aby budova povznesla sociální, kulturní a společenský život,“ říká Uličný.

Podle něj vzniká v Rožnově jedinečná stavba.

„Jedná se o dřevostavbu v pasivním standardu, takovýchto staveb v republice příliš není. Cena rozhodně není nízká, zároveň odpovídá současné situaci na stavebním trhu a na ekonomickou stránku dohlíží úřední aparát města, právníci a další odborníci. Díky stavbě v pasivním standardu se mohou využít nemalé dotace, což finanční bilanci města významně pomáhá vylepšovat,“ míní Petr Uličný.

Kulturní centrum nabídne dva nezávislé sály, venkovní scénu i kavárnu

V novém kulturním centru získá Rožnov pod Radhoštěm velký sál s kapacitou 346 lidí, dále malý sál, který má primárně sloužit jako kino s kapacitou 110 lidí.

„Tyto sály mohou fungovat nezávisle,“ upozornil už dříve Jakub Sobotka z rožnovské kulturní agentury Téčko. Součástí centra bude také salonek pro čtyři desítky hostů, venkovní atrium pro zhruba 200 lidí či venkovní scéna, která pojme až několik tisíc diváků. Počítá se mimo jiné též s kavárnou, zázemím pro účinkující i zaměstnance, divadelní scénou i celkovým řešení okolí nového kulturního stánku včetně parkování či sadových úprav.

Celý dům je konstrukčně navržený jako dřevostavba. V interiéru je část nosných dřevěných prvků přiznaná. Plné fasády objektu budou obložené dřevem s výtvarným motivem kazetování. Vstupní trakt bude prosklený.

Před vstupem do budovy má být velkorysý krytý veřejný prostor. Provoz objektu je navržen v pasivním standardu s minimálními nároky na provoz a s maximálním využitím obnovitelných zdrojů. Stavba je navržena jako bezbariérová.

KOMENTÁŘ REPORTÉRA
Rožnov pod Radhoštěm si moderní kulturní stánek bezesporu zaslouží. Od samého počátku rozhodování se tak neřešila otázka, zda jej mám město stavět nebo ne, ale zda jej má stavět za každou cenu. Pravdou je, že radnici nepřeje doba – ceny stavebních prací a materiálů za poslední roky vyskočily do závratných výšin, což má za následek zvýšení původní ceny kulturního centra téměř na dvojnásobek. Navíc se město souběžně pustilo do další významné stavby – rekonstrukce a přístavby městské knihovny. Je to rovněž chvályhodný a potřebný počin, jen je otázka, zda si radnice souběhem obou projektů neukrojila až příliš velký krajíc. Příjemnou zprávou však je, že rožnovští úředníci jsou zřejmě velmi šikovní, co se týče získávání dotací. V případě kulturního centra by to mohlo být až 120 milionů korun, další desítky milionů se týkají knihovny. To může pohled na budoucí konečný účet za obě stavby značně zpříjemnit.

ANKETA: Je stavba nového nákladného kulturního centra tím, co kulturní život v Rožnově potřebuje, nebo by podle Vás bylo vhodnější jiné řešení?

Petr Uličný (ANO)

Petr Uličný (ANO)Petr Uličný (ANO)Zdroj: se svolením kandidátaRožnov jednoznačně Kulturní dům potřebuje. S touto multifunkční budovou je spojena i radost vyplývající z moderní architektury, která Rožnov povznese a osloví mladé i starší občany. S budovou takového charakteru je zapotřebí v budoucnu chytře naložit, tzn. provázat ji s aktivitami města a s požadavky občanů.

Je nutné s jejím potenciálem naložit tak, aby budova povznesla sociální, kulturní a společenský život. Kulturní centrum má přinášet přidanou hodnotu pro všechny oblasti našeho města, pro každého občana, pro všechny skupiny a generace. Musíme myslet i na příští generace, které tuto stavbu a její přínos zcela jistě ocení.

Velikost kulturního centra odpovídá potřebám města, na čemž se v minulosti shodly odborné komise. V Rožnově se staví jedinečná stavba, jedná se o dřevostavbu v pasivním standardu, přičemž takovýchto staveb v republice příliš není. Cena rozhodně není nízká, zároveň odpovídá současné situaci na stavebním trhu a nad ekonomickou stránkou dohlíží úřední aparát města, právníci a další odborníci. Díky stavbě v pasivním standardu se mohou využít nemalé dotace, což finanční bilanci města významně pomáhá vylepšovat.

V případě, že se správně zajistí provázanost veřejné a soukromé sféry, do které spadá i např. pronájem prostor na různé workshopy, společenské události, přiláká to o to více návštěvníků a udržitelnost budovy za takových okolností bude reálná. Mé myšlenky směřují k otevření dveří napříč všemi generacemi a to kulturní centrum umožňuje a splňuje.

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)Zdroj: se svolením kandidátaNezvládnutí řízení stavby vedením města ohrožuje sen řady Rožnováků na nové kulturní centrum. Nezvládnutí řízení stavby může také znamenat nestihnutí vyčerpání dotací v hodnotě 120 milionů a může přinést obrovské zadlužení města. Firma navíc žádá o peníze navíc.

Před čtyřmi měsíci poslala seznam 70 vad v projektu. Dnes jsme se dozvěděli, že tyto vady nebyly odstraněny a není jisté, jestli a jak se bude pokračovat. Řešení existuje: stavba musí být okamžitě kvalitně řízena silným manažerem a firma musí postavit kulturák za zasmluvněnou cenu bez jejího navýšení.

Libor Adámek (Piráti)

Libor Adámek (Piráti)Libor Adámek (Piráti)Zdroj: se svolením kandidátaPotřebnost a parametry nového Kulturního centra se v Rožnově začala diskutovat už snad před 10 lety a občané také ve volbách často preferovali strany, které slibovaly tuto stavbu. Nyní je již pozdě pokládat si otázku potřebnosti takového Kulturního centra. Výstavba byla již vysoutěžena a přes náš nesouhlas schválena i navzdory vysoké ceně, smlouvy byly podepsány a stavba stále běží.

Město i dodavatelé jsou navzájem povinní dodržovat platné smlouvy i se všemi právními důsledky. Poslední dobou se objevují názory na zastavení stavby, ale je nutné si uvědomit, že zastavení stavby ze strany města by si vyžádalo vysoké finanční náklady. Město by muselo zaplatit práce, které již byly provedeny a pak by také muselo hradit smluvní pokutu patrně všem vysoutěženým dodavatelům.