CO PLATÍ - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Nejaktuálnější informace v důsledku častých změn naleznete na oficiálních webových stránkách Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR:
1) Vláda - https://www.vlada.cz/
2) Ministerství zdravotnictví - https://www.mzcr.cz/

CO PLATÍ OD PONDĚLÍ 15. ÚNORA?

Omezení volného pohybu

- venku i vevnitř se budou moci scházet maximálně dvě osoby
- kam můžete cestovat: do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarání základních životních potřeb (potraviny, léky, hygienické potřeby, krmiva pro psy) pro sebe, blízké či v rámci dobrovolnictví a sousedské výpomoci, cesty do zdravotnických zařízení či za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitosti, cesty do přírody a parků či na vlastní rekreační zařízení
- PLATÍ zákaz nočního vycházení od 21.00 do 5.00 s výjimkou: cest do zaměstnání a zpět, cest spojených s výkonem povolání a dalších cest k zajištění bezpečnosti a pořádku, řešení krizových situací a neodkladných cest z důvodu ochrany života, zdraví či majetku, venčení psů do vzdálenosti 500 metrů od domu.

Další omezení

Obchody a služby
- maloobchodní prodejny a řetězce mohou prodávat pouze nezbytné zboží
- bez omezení mohou prodávat tyto prodejny: potraviny, čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických pomůcek, hygienického zboží a kosmetiky, zverimexy, trafiky, optiky, květinářství, galanterie, zámečnictví, prodejny domácích potřeb, železářství i prodejny se zbraněmi a střelivem, nově také papírnictví a obchody s dětským oblečením a obuví - všechny tyto prodejny mohou mít otevřeno i v neděli!
- zavřeno mají kosmetické salony a kadeřnictví, stejně tak welnness a bázeny
- otevřeno mají prádelny a čistírny
- povolena jsou výdejová okénka pro zboží objednané přes internet, nově také fungují výdejová okénka knihoven

Stravovací zařízení
- restaurace musí mít zavřeno, mohou však prodávat v době od 5.00 do 21.00 hodin z výdejního okénka
- z výdejního okénka JE ZAKÁZANO PRODÁVAT alkoholické nápoje
- platný je i nadále ZÁKAZ konzumace alkoholu na veřejnosti

Sport
- venku spolu mohou sportovat pouze dvě osoby
- zavřena jsou všechny vnitřní sportoviště
- amaterské soutěže jsou zakázány, profesioální mohou proběhnout, avšak bez účasti diváků
- zakázan je také provoz lyžařských vleků

Školy
- Od pondělí 4. ledna 2021 se do škol vrací pouze žáci prvních a druhých ročníků základních škol, speciálních škol a mateřských škol. Všechny ostatní ročníky a školy přejdou na distanční výuku.

Návštěva ve zdravotnickém a sociálním zařízení
- platí úplný zákaz návštěv
- zakázány jsou také návštěvy ve věznicích

Ostatní
- v případě bohoslužeb může být využita pouze desetina míst k sezení
- svateb a pohřbů se smí účastnit maximálně 15 osob
- zavřené jsou muzea, galerie, divadla, kina i knihovny
- zakázany jsou také ubytovací služby

Více podrobnějších informací najdete zde: www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/

KDE JE NUTNÉ MÍT ROUŠKU?

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)
 • v prostředcích veřejné dopravy
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

ODBĚROVÁ MÍSTA NA VALAŠSKU

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE, A.S.
Adresa: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
Telefon: 571 818 312
Web: https://nemocnice-vs.cz/

ANTIGENNÍ TESTY pro veřejnost
informace, rezervace termínu zde 

PCR testy u pacientů indikovaných (odeslaných)
praktickými lékaři nebo Krajskou hygienickou stanicí (KHS)
informace, rezervace termínu zde 

NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - odběrové místo, testovací místo
Adresa: U Nemocnice 980, 757 01, Valašské Meziříčí
Telefon: 571 758 605

Testování obyvatel antigenními testy 
Pro koho je určen: Pro osoby, které jsou pojištěnci českých zdravotních pojišťoven. Vyšetření lze provést nejvýše 1 x za 3 dní.
Pro koho není určen: Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.
Vyšetření se neprovádí u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem.

Postup objednání zde

Průběh testování: Proběhne kontrola identifikace osoby předložením kartičky zdravotní pojišťovny nebo náhradního dokladu.
Zdravotník provede odběr formou stěru z nosohltanu.

Výsledek vyšetření: Vyhodnocení jednoho testu trvá 15 min.

Pozitivní výsledek testu: Pokud je osoba pozitivně testována antigenním testem a nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, musí se na místě bez prodlení podrobit konfirmačnímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Zároveň je povinna bezodkladně po zjištění pozitivního výsledku antigenního testu tuto skutečnost telefonicky oznámit svému praktickému lékaři. V případě, že testovaná osoba nemá praktického lékaře, oznámí pozitivní výsledek antigenního testu krajské hygienické stanici.

VIRTUÁLNÍ KLINIKA ZDARMA

Potřebujete lékařské vyšetření? Je váš lékař nedostupný? Vstupte do www.virtualniklinika.cz. Až 60 % běžných zdravotních problémů vyřešíte online s lékaři z pohodlí a bezpečí domova. 
Klinika je schopna vystavit e-recept, žádanku na testování COVID-19. Online vyšetření je momentálně vzhledem k epidemiologické situaci bezplatné. 
Vyšetření je stejné jako návštěva ordinace. Aby vám mohl lékař pomoci, musí vědět, že jste to skutečně Vy. Z tohoto důvodu bude nejprve ověřena vaše totožnost pomocí OP a karty pojištěnce. VK má podporu  podpora všech zdravotních pojišťoven.

Služba bezplatné péče Virtuální kliniky:

• Je určená pro všechny pacienty starší 18 let, kteří mají veřejné zdravotní pojištění u kterékoliv české zdravotní pojišťovny. Službu virtuální kliniky propagují zdravotní pojišťovny VZP, ZPMV, ZPŠ a další.
• Řeší široké spektrum zdravotních potíží, chronické i akutní.
• Možnost konzultace s lékařem bez nutnosti fyzické návštěvy ordinace ve formě chatu nebo videohovoru.
• Uživatelsky velice jednoduché – připojíte se přes počítač nebo smartphone.
• V případě potřeby, je možné se objednat k fyzické návštěvě u lékaře v rámci sítě EUC, bez ohledu na registraci u jiného praktického lékaře nebo lékaře - specialisty.
• Vystavíme elektronický recept do SMS či e-mailu, e-Neschopenku, e-Žádanku na testování na COVID-19

Více informací: https://www.virtualniklinika.cz/

ROUŠKY

Od 21.10.2020 platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének
•    ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
•    v prostředcích veřejné dopravy,
•    na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
•    v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

APLIKACE eRouška

Podrobné informace nalezente zde: https://erouska.cz/

Aplikace eRouška je dalším projektem, který vznikl v rámci iniciativy COVID19CZ. Záštitu nad ní převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Motivací k jejímu vytvoření byla snaha pomoci hygienikům snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. Výhodou pro uživatele je zejména skutečnost, že v případě, že u nich nákaza propukne, dokážou snadno a rychle předat hygienikům své kontakty za poslední dny a hygienu navíc upozorní i na kontakty s těmi, které nemohou osobně znát.

Aplikace využívá Bluetooth technologii a pouze do telefonu majitele ukládá anonymizovaná data o mobilních zařízeních s instalovanou eRouškou, která se v poslední době vyskytovala poblíž. Měří a ukládá přitom sílu Bluetooth signálu. Pokud uživatel eRoušky zjistí, že má pozitivní test na koronavirus, může data z telefonu využít a předat anonymizovaná ID aplikací, se kterými se setkal, při epidemiologickém šetření hygienikům. Hygienik se při rozhovoru s nakaženým zeptá, jestli používá aplikaci eRouška a zda chce sdílet data ze svého telefonu. Uživatel pak odešle anonymizovaná data. Pouze prověření hygienici mají přístup k zabezpečenému rozhraní, ve kterém mohou spárovat identifikátory z aplikací s telefonními čísly, která uživatelé zadali při registraci. Hygienici takto získají pouze telefonní kontakty daných uživatelů aplikace eRouška.

CO S POUŽITÝMI ROUŠKAMI?

 • A) Likvidace roušek, filtrů od osob, které nejsou infikovány nebo nejsou v povinné karanténě: rouška, filtr se vloží do plastového (igelitového) sáčku, poté se sáček vloží do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a poté se odloží (vyhodí) do směsného komunálního odpadu.
 • B) Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které jsou v povinné karanténě, ale nemají prokázáno onemocnění COVID-19:  rouška, filtr (kapesník) se vloží do plastového (igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel se poté odloží (vyhodí) do komunálního odpadu.
 • C) Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které mají prokázáno onemocnění COVID-19 a jsou v domácím léčení:  rouška, filtr (kapesník) se vloží do plastového (igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem, takto zajištěný odpad se doporučuje vložit do sběrných nádob komunálního odpadu až po 48 hodinách po jeho uzavření.
 • Obce mohou zajistit speciální sběrová místa pro likvidaci roušek, filtrů a dalšího materiálu kontaminovaného osobou, která je pozitivní na COVID-19 a je léčena v domácnosti.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

 • - Číslo na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje: 724 221 953 a 577 006 759. V provozu nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod. e-mail: covid19@khszlin.cz
 • - Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367
 • - Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře
 • - Krizová informační linka pro občany Rožnova p. Radhoštěm 730 867 816 (v pracovní dny od 8 do 16 hodin) 
 • TELEFONNÍ ČÍSLO PRO PŘÍPAD NOUZE: 1212
 • Telefonické linky Valašské Meziříčí -  jsou zřízeny na číslech: 775 857 847 a 775 857 848. Psát můžete na e-mail: pomoc@muvalmez.cz

KRIZOVÉ LINKY A PSYCHOLOGICKÁ POMOC

LINKA PRO SENIORY

 • Senior telefon (Život 90): 800 157 157 (nonstop), ZDARMA
 • Krizová linka pro seniory - 800 200 007 (denně 8-20), ZDARMA
 • Linka na pomoc seniorům - 840 111 122 
 • Zelená linka (Anděl Strážný) - 800 603 030 (nonstop), ZDARMA
 • Psychologická péče a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798 (nonstop)
 • Linka krizové pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické: 800 567 567 (9:00 - 20:00), web: www.diakonie.cz/aktualni-pomoc 
 • Krizová linka služby rané péče EDA.cz: 800 40 50 60 
 • Konzultanti jsou připraveni poskytnout psychologickou podporu i praktické informace každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou. Web: www.eda.cz
 • Krizová linka pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi organizace Elpida: 800 200 007 (denně od 8:00 do 20:00). Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc.
 • Web: www.elpida.cz

Kontakty nejen pro seniory:

LINKY NEJEN PRO SENIORY

 • Armáda ČR psychologická pomoc pro veřejnost: 973 255 140, 973 255 141, 973 255 142
 • Celostátní informační linka (Ministerstvo zdravotnictví): 1212 (nonstop), ZDARMA
 • Linka zdravotně-psychické pomoci: 1212 volba 5 (denně 7-24) ZDARMA
 • Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA
 • Anténa - psychoterapeutická linka pro ty, které trápí karanténa 212 812 540 (denně 8-22)
 • Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí) - pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let: 116 111 (nonstop), ZDARMA
 • Tichá linka pomoci neslyšícím - www.tichysvet.cz
 • Vzdělávací a komunitní centrum Intergra Vsetín (VKCI) poskytuje bezplatně a ambulantně sociální službu Občanské poradny Vsetín a také psychologické poradenství. Tel.:774 262 243, mail: poradna@vkci.cz, kontakt na psychologa: 734 522 271 
 • Kontakt pro seniory a osoby se zdravotním postižením: 775 857 847 a 775 857 848 - volejte v pracovní dny (pondělí – pátek) od 8.00 do 15.00 hodin

LINKA PRO RODINY

Poradna pro rodinu, kterou ve Vsetíně „Na Pančavě“ provozuje Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., je v době nouzového stavu připravena poskytnout bezplatně poradenství. Poradnu pro rodinu nejdete na adrese Svárov 323 („Pančava“, 2. patro), Vsetín.
Kontakty: v pracovní dny od 8:00 hod. do 16:00 hod. (Zmeškané hovory se budeme snažit zpětně kontaktovat)

 • mobil: 734 173 407 (Poradna pro rodinu) 
 • mobil: 739 633 350 (vedoucí Poradny pro rodinu Mgr. Šárka Vaculíková) 
 • mobil:  734 173 408  (Poradce Bc. Andrea Šmerdová) 
 • e-mail: poradna@azylovydum.cz

CHCI POMOCT/ POTŘEBUJI POMOCT - celorepublikový portál

Cílem portálu je zaznamenat, roztřídit a propojit dobrovolníky s žádostmi o pomoc. Toto propojení je kontrolováno našimi operátory s cílem, aby nebyl žádný požadavek opomenut, nevyřešen. Portál neustále rozvíjíme a přizpůsobujeme aktuálním požadavkům. V současné době již intenzivně spolupracujeme s některými kraji a univerzitami.

Aktuálně také připravujeme dobrovolníky pro pravidelný telefonický kontakt se seniory (Kamarád na telefonu), kteří zůstali uzavřeni doma. Senioři se mohou registrovat na tomto tel. čísle: 777 778 538.
Webová stránka: www.chcipomoct.cz

Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19

Úřad práce ČR dávku poskytuje lidem, kteří se v důsledku mimořádných opatření kvůli koronakrizi ocitli bez prostředků, a nemohou tak uspokojit základní životní potřeby nebo zaplatit náklady spojené s bydlením. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Dávku naopak Úřad práce ČR nemůže přiznat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů a hypoték nebo nákladů spojených s podnikáním.

Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19Zdroj: mpsv

Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19Zdroj: mpsv

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Co je koronavirus?Zdroj: DeníkMezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ÚŘADY

I. VSETÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Kontakty: e-mail: e-podatelna@mestovsetin.cz, tel. 571 491 111

 • NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY 
  Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  Úterý: 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30
  Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  Čtvrtek:8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30
  Pátek:8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30

II. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Náměstí 1221, 757 38 Valašské Meziříčí
Kontakty: tel. 571 674 111

 • NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY
  Úřední hodiny pro veřejnost (po předchozím objednání):

  pondělí 8.00 - 11.30;12.00 - 17.00
  úterý 8.00 - 11.30; 12.00 - 13.30
  středa 8.00 - 11.30; 12.00 - 17.00
  čtvrtek 8.00 - 11.30; 12.00 - 13.30
  pátek 8.00 - 11.30; 12.00 - 13.30

III. ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
MĚSTSKÝ ÚŘAD V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Kontakty: e-mail: bajerova.taj@roznov.cz, tel. 571 661 177

 • NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY 
  pondělí a středa 8.00 - 17.00
  úterý, čtvrtek a pátek 8.00 - 14.00 (polední pauza od 11:00 do 12.00 hodin).

NEMOCNICE

I. Vsetínská nemocnice
Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
Nová infolinka nemocnice: +420 737 241 998
https://nemocnice-vs.cz/kontakt/telefonni-seznam/

Nejčastější tel. kontakty:

 • spojovatelka, vrátnice Vsetínské nemocnice: 571 818 111
 • recepce ambulancí nového interního pavilonu: 571 818 250
 • chirurgická ambulance: 571 818 430
 • recepce rehabilitačního oddělení: 571 818 624
 • gynekologicko-porodnické oddělení – ambulance: 571 818 554, 547

II. Nemocnice Valašské Meziříčí

U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon:  +420 571 758 111

POHOTOVOST

I. VSETÍNSKÁ NEMOCNICE
Adresa: Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
telefon: + 420 571  818  111
fax: + 420 571  419  295
datová schránka: uhugytj
e-mail: nemocnice@nemocnice-vs.cz
www.nemocnice-vs.cz

 • LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ
  přízemí pavilonu G (oddělení následné péče, dříve LDN), hlavní areál Vsetínské nemocnice, telefon: 571 818 583, 571 413 012
  pondělí – pátek (17.00 – 22.00)
  sobota, neděle a svátky (8.00 – 22.00)

 • LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI
  přízemí polikliniky, vstup samostatným vchodem z terasy, telefon: 571 818 589
  pondělí – pátek  (17.00 – 22.00)
  sobota, neděle a svátky (8.00 – 22.00)
 • ZUBNÍ LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
  umístění | přízemí polikliniky, vstup samostatným vchodem z přístupové terasy, tel.: +420 571 818 581
  pouze soboty, neděle a svátky (8.00 – 12.00) 

II. NEMOCNICE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
Adresa: U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí
Telefon: 571 758 111

 • LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ
  pondělí – pátek (17.00 – 20.00)
  sobota, neděle (8.00 – 20.00)

 • LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI
  sobota, neděle a svátky(8.00 – 19.00)

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Obchody otevřeny dle klasické otevírací doby: 
Tesco, Masarykova 873, Valašské Meziříčí - pondělí - neděle (7.00 – 22.00),
Albert, Gen. Klapálka 300, Vsetín - pondělí - neděle (7.00 - 22.00)

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.Jak snížit riziko nákazy koronaviru.Zdroj: Deník/WHO

Koronavirus v ČeskuKoronavirus v ČeskuZdroj: Deník