Také byl změněn čas vyhrazený pouze pro nákup seniorů nad 65 let a to od 8.00 do 10.00 - týká se větších obchodů, v platnost vyjde ve středu 25. března. Senioři tak v tomto čase mohou exkluzivně nakupovat v obchodech s potravinami, drogeriích, lékárnách či poštách. Zavřené jsou všechny školy, univerzity, restaurace a kavárny a další. Deník vám přináší nejdůležitější lokální informace přehledně na jednom místě. 

POBYT NA VEŘEJNOSTI NEJVÝŠE V POČTU DVOU OSOB

Vláda ČR nově schválila pobyt na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

MIMO DOMOV POUZE S ROUŠKOU

Všem občanům Zlínského kraje se od 19. března je nařízeno pohybovat se na veřejně přístupných místech POUZE S ROUŠKOU (respirátory, roušky, šátky, šály a podobné ochranné prostředky)!!! Důvodem tohoto nařízení je ochrana zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru s tím, že nařízení platí do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. Nově mají výjimku děti do 2 let věku a řidiči, kteří jedou v autě sami.

 • v prostředcích hromadné dopravy (MHD)
 • v obchodech s potravinami 
 • v galanteriích
 • v zahradnictvích
 • v květinářstvích
 • v provozovnách, které jsou povoleny i během nouzového stavu
 • v sociálních a zdravotnických zařízeních
 • v sídlech orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému
 • ve školských zařízení
 • v poštách
 • v bankách
 • v lékárnách
 • ve veřejném prostoru

POMOC PRO SENIORY - POTRAVINOVÉ BALÍČKY

VSETÍN

Město Vsetín rozjelo dodávky nejnutnějších potravin osamělým seniorům nad 65 let - služba je pro ně zdarma, zaplatí pouze hodnotu nákupu, mohou se hlásit na telefonu 739 247 908 nebo prostřednictvím formuláře v nově spuštěné aplikaci Mobilní Rozhlas: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/6TQR3sDl mohou vyjádřit, jaký jiný způsob pomoci jim přijde vhod

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Občané nad 60 let mohou kontaktovat pracovníky města na emailu pomocvnouzi@roznov.cz nebo telefonicky na čísle 739 505 827 v čase 8 - 16 hodin každý pracovní den. Rozvoz zajišťuje Charita Valašské Meziříčí následující den po objednávce. 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

 • Pro seniory a lidi s handicapem: 734 698 906 (telefonní číslo zajišťuje valašskomeziříčská Diakonie)
 • Poradna pro ostatní služby - (terénní sociálně-zdravotní služby) tel: 730 190 733  (netýká se nákupů)
 • PALOMINO – rozvoz jídla, léků, jednorázová pomoc. Kontakt: p. Hrušková 732 194 280, p. Kováčik 732 194 260

ROUŠKY 

Na městském úřadě na Svárově vzniklo sběrné místo, na které mohou dobrovolníci nosit svépomocně šité roušky, které bude město distribuovat dále – seniorům a jiným ohroženým skupinám lidí.

CO S POUŽITÝMI ROUŠKAMI?

 • A) Likvidace roušek, filtrů od osob, které nejsou infikovány nebo nejsou v povinné karanténě: rouška, filtr se vloží do plastového (igelitového) sáčku, poté se sáček vloží do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a poté se odloží (vyhodí) do směsného komunálního odpadu.
 • B) Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které jsou v povinné karanténě, ale nemají prokázáno onemocnění COVID-19:  rouška, filtr (kapesník) se vloží do plastového (igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel se poté odloží (vyhodí) do komunálního odpadu.
 • C) Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které mají prokázáno onemocnění COVID-19 a jsou v domácím léčení:  rouška, filtr (kapesník) se vloží do plastového (igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem, takto zajištěný odpad se doporučuje vložit do sběrných nádob komunálního odpadu až po 48 hodinách po jeho uzavření.
 • Obce mohou zajistit speciální sběrová místa pro likvidaci roušek, filtrů a dalšího materiálu kontaminovaného osobou, která je pozitivní na COVID-19 a je léčena v domácnosti.

DOBROVOLNICTVÍ

VSETÍN
Město Vsetín se obrací na dobrovolníky, kteří jsou ochotni seniorům a jiným ohroženým skupinám ve spolupráci s městem pomoci, aby se přihlásili prostřednictvím formuláře, který naleznete na následujícím odkazu: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/uDWevdLG.
Volejte v pracovní dny od 8:00 do 14:00 na tel.: 739 243 808, 739 243 728 nebo vyplňte webový formulář, kde můžete nabídnout způsob vaší pomoci

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

Pro ty, kteří by chtěli v době koronavirové pandemie pomáhat seniorům a dalším potřebným, zavedlo město bezplatný systém „NABÍZÍM POMOC“.
NABÍZÍM POMOC
Kontaktní linka pro dobrovolníky, kteří nabízejí svou pomoc ostatním (donášku potravin nebo potřebných věcí pro seniory, šití roušek, venčení psů, doučování nebo hlídání dětí)
Volejte každý den 8:00 do 16:00 hodin na tel. čísle.: 730 867 816 nebo 730 867 815.

ČESKÁ POŠTA

Česká pošta přistupuje v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a rozhodnutími Vlády ČR k omezení provozu. Ty nejdůležitější informace týkající se fungování jednotlivých poboček pošty naleznete níže.

S účinností od 19. 3. 2020 mají všechny pošty omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16 hodin a s účinností od 21. 3. je zrušen na všech pobočkách víkendový provoz.

Česká pošta pomůže v současné situaci kolem koronaviru seniorům, kterým pravidelně vyplácí důchod buď doručováním, nebo výdejem na pobočkách. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Nově k nim od pondělí 23. března přibudou i důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách v pondělí 23. března a 24. března. Jde o cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den. Prakticky to znamená, že v tomto týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na pošty, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli 20. března 2020.

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB

Od 16. března do 11. dubna také platí omezení volného pohybu osob. S největší pravděbodobností bude o týden prodloužen.

Toto omezení se nevztahuje na:

cestování do zaměstnání k výkonu podnikání
- nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení
- cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
- pobyt v přírodě nebo parcích
- účast na pohřbu
- veřejnou hromadnou dopravu
- služby pro obyvatele včetně zásobování
- rozvážkovou službu
- veterinární péči

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

 • - Číslo na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje: 724 221 953 a 577 006 759. V provozu nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod. e-mail: covid19@khszlin.cz
 • - Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367
 • - Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře
 • - Krizová informační linka pro občany Rožnova p. Radhoštěm 730 867 816 (v pracovní dny od 8 do 16 hodin) 
 • TELEFONNÍ ČÍSLO PRO PŘÍPAD NOUZE: 1212
 • Telefonické linky Valašské Meziříčí -  jsou zřízeny na číslech: 775 857 847 a 775 857 848. Psát můžete na e-mail: pomoc@muvalmez.cz

KRIZOVÉ LINKY A PSYCHOLOGICKÁ POMOC

 • Krizová linka pro seniory - 800 200 007
 • Linka na pomoc seniorům - 840 111 122 
 • Psychologická péče a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798 
 • Linka krizové pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické: 800 567 567 (9:00 - 20:00), web: www.diakonie.cz/aktualni-pomoc 
 • Krizová linka služby rané péče EDA.cz: 800 40 50 60 
 • Konzultanti jsou připraveni poskytnout psychologickou podporu i praktické informace každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou. Web: www.eda.cz
 • Krizová linka pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi organizace Elpida: 800 200 007 (denně od 8:00 do 20:00). Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc.
 • Web: www.elpida.cz

MOBILNÍ ROZHLAS

Je užitečný nástroj pro monitorování aktuální situace ve vašem městě či obci a je volně ke stažení do telefonu.

Na webu muj.mobilnirozhlas.cz si můžete zadat konkrétní samosprávu vašeho města či obce, která Vás zajímá a pokud má Mobilní Rozhlas, tak se dozvíte všechny aktuální informace ihned.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

UZAVŘENÉ PRODEJNY A SLUŽBY

S platností od soboty 14. března od 6 hodin do úterý 24. března do 6 hodin budou uzavřeny některé obchody, dále všechny restaurace a kavárny, opatření se týká také kadeřnictví, kosmetických salonů a dalších služeb.
Na základě rozhodnutí vlády z neděle 15. března budou s okamžitou platností do 24. března do 6 hodin uzavřeny tyto prodejny a služby:

- prodej ubytovacích služeb
- prodejny s elektrem
- provoz autoškol
- sdílené taxislužby
- samoobslužné prádelny a čistírny

Zakázána je také přítomnost veřejnosti na vnitřních i venkovních sportovištích.

OTEVŘENÉ PRODEJNY A SLUŽBY

Na základě rozhodnutí vlády zůstavájí otevřené tyto prodejny a služby:

lékárny, prodejny se zdravotnickými potřebami
- supermarkety
- pošty (přepážky, kde nedochází k přímému kontaktu)
- květinářství
- zahradnictví
- optika
- banky
- myčky a prádelny
- vinotéky s pivovary mohou alkohol nabízet z okénka
- prodejny s potřebami pro děti 

- trafiky a novinové stánky
- MHD
- úřady, které budou otevřeny dvakrát týdně na tři hodiny, a to v pondělí a ve středu
- prodejny pokladních jízdenek
- opravny aut (přítomno však musí být méně než 30 lidí), odtahové služby, prodejny náhradních dílů 
- provozovny, kde si vyzvednete objednané zboží nebo zásilku
- zahrádkářství, stavebniny a hobby markety, avšak pouze pro podnikatele, kteří tento sortiment potřebují ke své činnosti
- stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)
- lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění

ZRUŠENÉ AKCE 

 • - XI. Vsetínský krpec
 • - bike aréně Vsetín uzavřena
 • - kino Vatra ve Vsetíně,  kino Valmez ve Valašském Meziříčí, kino Panorama v Rožnově pod Rarhoštěm
 • - divadelní představení divadel Schod
 • Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm) 
 • - Dům kultury ve Vsetíně - koncerty, představení, přednášky 
 • Muzejní galerijní centrum, Valašské Meziříčí 
 • - Zámek Lešná u Valašského Meziříčí
 • - Zámek Vsetín 
 • - Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí
 • - Hvězdárna ve Vsetíně i Valašském Meziříčí
 • - Krytý bazén ve Valašském Meziříčí
 • - sportovní akce
 • - knihovny

ÚŘADY

Lidé s propadlými řidičskými průkazy mohou dál řídit a propadlé občanské průkazy nebo cestovní pasy používat k prokázání totožnosti. Není tedy nutné, aby lidé přicházeli na úřad s žádostmi o vyřízení nových dokladů. Podle stanoviska ministerstva nehrozí lidem s propadlými doklady žádné sankce.

Lidé nemusejí žádat o nový občanský průkaz v zákonné lhůtě do 15 pracovních dnů ani kvůli změně bydliště, svatbě, rozvodu nebo ovdovění. Žádat nemusejí ani lidé, kteří dovršili 15. rok věku a občanský průkaz zatím nemají.

Neplatný řidičský průkaz si lidé mohou zatím ponechat a prokazovat se jím. Za běžných okolností by ho přitom museli odevzdat na městském úřadu.

Městský úřad Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín, telefon: 571 491 111

Od pondělí 16. 3. 2020 Městský úřad Vsetín pro veřejnost uzavřen!

 • Vstup do budovy úřadu bude povolen pouze předem objednaným klientům, a to jen v nově stanovené úřední hodiny – pondělí a středa od 13 do 16 hodin.
 • Veškerá podání lze uskutečnit elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e- podatelny, případně v listinné podobě poštou.
 • Pokud máte domluvenou schůzku, použijte zvonek na Městskou policii, po ověření totožnosti Vám budou otevřeny boční dveře.
 • Informace o provozu úřadu budeme průběžně aktualizovat, sledujte, proto web města. 
 • INFORMACE: 571 491 111 ( 8- 14 hodin)

Městský úřad Valašské Meziříčí
Náměstí 1221/7, 757 38 Valašské Meziříčí, Telefon: 571 674 111

Od pondělí 16. 3. 2020 Městský úřad Vsetín pro veřejnost uzavřen! Pokud je návštěva úřadu pro občana nezbytná, je nutné se dopředu objednat telefonicky. Úřední hodiny pro objednané klienty budou pouze v pondělí a středu v době od 8:00 hod. do 11:00 hod. Současně úřad po dobu nezbytně nutnou omezuje také nařízená ústní jednání. Případné prominutí lhůt bude řešeno individuálně. 

Městský úřad v Rožnově p. Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm       

Od pondělí 16. března je provoz omezen provoz! Všichni úředníci pracují a jsou dostupní na mobilních telefonech a e-mailech. Uřední hodiny úřadu pouze pro objednané klienty v pondělí 8 - 11 a ve středu od 14 - 17 hodin.

Finanční úřad v Rožnově p. Radhoštěm
Kulturní 1777, 756 64 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Telefon: 571 495 113

Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). Informací k aktuální situaci na infolince Finanční správy: 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.

MATEŘSKÉ ŠKOLKY

PROVOZ MATEŘINEK ZRUŠEN:
Školka v Liptále - bude uzavřena od pondělí 16. března
Vedení obce Liptál rozhodlo o úplném uzavření místní mateřské školky. Opatření vejde v platnost v pondělí 16. března a bude platit do odvolání.


Školky ve Valašském Meziříčí - od úterý 17. března až do odvolání
Všech 7 mateřských školek zřizovaných městem Valašské Meziříčí je od úterka 17. 3. 2020 uzavřeno. V jednání je však otevření zařízení určeného výhradně pro děti (3-10 let) zaměstnanců Nemocnice Valašské Meziříčí, složek IZS (hasiči, policie, záchranná služba). 
Od středy 18. března pro jejich děti Základní školu Vyhlídka ve speciálním režimu pro děti (3-10 let) 

Poskytovaná služba nezbytné péče o děti („hlídání dětí“) se týká pouze dětí ve věku od 3 do 10 let a je určena pro zákonné zástupce, kteří jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb (dle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách),
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení (ZŠ Vyhlídka)
 • zaměstnanci organizací, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služeb (dle zákona  108/2006 Sb. o sociálních službách)
 • zaměstnanci prodejen s potravinami

Školky ve Vsetíně uzavřeny od čtvrtka 19. března až do odvolání

Provoz vsetínských školek, jejichž zřizovatelem je město, bude přerušen až do odvolání od čtvrtku 19. března. Pro rodiče, kteří pracují v momentálně exponovaných profesích, například v sociálních službách, obchodech, a podobných, nabízí umístění dítěte Mateřská škola Kostka, kde je kontaktní osobou její ředitelka Martina Koňaříková, tel.  731 871 267, u ní se rodiče dozvědí také konkrétní podmínky umístění dítěte. 
Rodičům, kteří chtějí žádat ošetřovné, poskytnou potvrzení o uzavření zařízení příslušná školská zařízení.

ZŠ Sychrov ve Vsetíně OTEVŘENA pro děti zaměstnanců bezpečnostních a záchranných složek od 17. 3. 

 • Rodiče, kteří pracují v oblasti krizových složek státu, mohou využít pro své školou povinné děti „hlídání“ s odborným pedagogickým dozorem. „Dětem ve věku od šesti do dvanácti let bude od úterý 17. března poskytnut program, o který se postarají sychrovští pedagogové, a to od rána až do 16 hodin,“ vysvětlil starosta Vsetína Jiří Růžička.
 • Provoz sychrovské školy je pro děti rodičů IZS zajištěn denně od 6 do 16 hodin. Kontaktní osobou je zde ředitel Michal Molek, tel. 733 776 657.
 • Hlídání ve škole na Sychrově mohou využívat i zaměstnanci lékáren a nově i děti zaměstnanců sociálních služeb a obchodů s potravinami

Školky v Rožnově pod Radhoštěm - od středy 18. března až do odvolání se zavírají mateřské školy, která jsou zřizovány městem.

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD - LETOS BEZ DĚTÍ

V souvislosti se současnou mimořádnou situací způsobenou epidemií koronaviru a onemocněním COVID-19 dojde na Vsetíně ke změně zaběhlého systému zápisů dětí do prvních tříd základních škol. Zápis uskuteční bez přítomnosti dítěte.

Zápisy k základnímu vzdělávání proběhnou po dohodě ředitelů vsetínských základních škol v delším období než obvykle, a to od pondělí 6. do pátku 17. dubna 2020. 

„Samotný zápis se uskuteční pouze formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole,“ uvedl místostarosta pro školství Tomáš Pifka s tím, že každá škola zveřejní na svých webových stránkách podrobný postup zápisu. 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 
a) do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), 
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 
c) poštou, 
d) osobním podáním - předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy nebo vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna někde u vstupu do školy.
Rodiče by měli v současné mimořádné situaci k zápisu dítěte do první třídy využít co nejvíce možností moderních informačních technologií a nástrojů pro distanční komunikaci. 

NEMOCNICE

Ruší všechny plánované operace a preventivní a plánovaná ambulantní ošetření.
Nemocnice založené Zlínským krajem spustily nový web věnovaný aktuálně probíhající pandemii koronaviru. Na odkazu www.nemocnice-zk.cz mohou zájemci najít informace z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Uherskohradišťské nemocnice, Vsetínské nemocnice a Kroměřížské nemocnice, které se týkají tohoto tématu. Kromě toho lze na uvedeném webu nalézt i zprávy z Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších oficiálních zdrojů.

Vsetínská nemocnice
Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

Od úterý 17. března 2020 až do odvolání zákaz vjezdu do areálu Vsetínské nemocnice s výjimkou vozidel zaměstnanců, dopravy rodiček, imobilních pacientů, držitelů průkazu TP a ZTP.

Nová infolinka nemocnice: +420 737 241 998.

"Pokud jste se vrátili ze zahraničí, především z Itálie, Francie, Německa, Rakouska a dalších zemí s výskytem koronaviru, a máte ve Vsetínské nemocnici  termín plánovaného vyšetření do 14 dní po návratu, kontaktujte, prosím, telefonicky toto příslušné pracoviště, kde jste objednáni a zde Vám sdělí další postup, případně přeobjednají na jiný termín. V žádném případě bez telefonické dohody tato pracoviště nenavštěvujte!

Buďte, prosím, ohleduplní a trpěliví. Ošetřujeme akutní pacienty a podílíme se ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, ZZS ZK a dalšími zdravotnickými zařízeními Zlínského kraje i na odběrech přímo v domácnostech," uvádí na svém webu Vsetínská nemocnice. 

Nejčastější tel. kontakty:

 • spojovatelka, vrátnice Vsetínské nemocnice: 571 818 111
 • recepce ambulancí nového interního pavilonu: 571 818 250
 • chirurgická ambulance: 571 818 430
 • recepce rehabilitačního oddělení: 571 818 624
 • gynekologicko-porodnické oddělení – ambulance: 571 818 554, 547

Nemocnice Valašské Meziříčí

U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon:  +420 571 758 111

Až do odvolání jsou uzavřeny všechny neakutní ambulance, jsou odloženy plánované operace, u vstupu je měřena příchozím teplota

Pohotovostní ambulance jsou i nadále v provozu (urologická, gynekologická, chirurgická, dětská, atd.)

"Jestliže jste se vrátili (nebo někdo z vašich příbuzných) z některých z těchto destinací (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie – regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont, Japonsko, Singapur) a v případě, že MÁTE některé z těchto příznaků:
horečka, kašel, potíže při dýchání, bolesti svalů a kloubů, zimnice, třesavka
Vás tímto žádáme, abyste nevstupovali cíleně do budovy nemocnice, ale přímo již kontaktovali pracovníky interního příjmu (telefonní číslo 571 758 202), který si Vás dle Vašeho popisu vyzvedne na místě, kde se u nemocnice nacházíte a zavede Vás přímo na vyhrazené pracoviště k dalšímu vyšetření," uvádí na svém webu Nemocnice ve Valašském Meziříčí. 

Rožnov pod Radhoštěm

Z důvodu zabezpečení přijatých opatření k ochraně obyvatelstva, prevence rozšíření onemocnění COVID-19 ve Zlínském kraji rozhodl hejtman Zlínského kraje, že dnem 21. března 2020 se dočasně pozastavuje poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé v Rožnově pod Radhoštěm. Nejbližší pohotovost - Valašské Meziříčí.
Záchranka je pro externi urgentní příjem a nenahrazuje pohotovost.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Obchody otevřeny dle klasické otevírací doby: 
Tesco, Masarykova 873, Valašské Meziříčí - pondělí - neděle  (7.00 – 22.00),
Albert, Gen. Klapálka 300, Vsetín - pondělí - neděle (7.00 - 22.00)

DOPRAVA a MHD

Do dopravních prostředků vstupujte POUZE s ROUŠKOU NA OBLIČEJI!

Autobusy ve Zlínském kraji a MHD Valašské Meziříčí jezdí v prázdninovém režimu (MHD zdarma). Od pondělí 16. března až do odvolání je nástup do autobusů MHD možný pouze druhými nebo třetími dveřmi. Z toho důvodu nebudou vydávány ani lístky.

 • UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: Autobusy v kraji budou od 30. března jezdit opět podle jízdních řádů platných o letních prázdninách

 • ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude ve veřejné dopravě s platností od pondělí 30. 3. 2020 do odvolání na všech autobusových regionálních linkách zajišťovaných Zlínským krajem znovu zaveden provoz podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách.

 • V železniční dopravě zůstávají v platnosti krizové jízdní řády platné od 24. 3. 2020.

 • Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 30. 3. 2020.

 • Nové jízdní řády s platností od 30. 3. 2020 budou nejpozději od soboty 28. 3. 2020 dostupné také na webovém portálu ID ZK, který spravuje společnost KOVED, viz  https://www.id-zk.cz/jizdni-rady.

 • Dále dochází k omezení dálkové dopravy => Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna budou zrušeny.
 • Dále budou zrušeny dálkové spoje do Ostravy. 
 • ostatní spoje do Brna a Ostravy budou včetně víkendu zrušeny.
 • Nové jízdní řády s platností od 24. 3. 2020 cestující najdou zde: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady.
 • Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 24. 3. 2020.

„Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88,“ dodala Kateřina Suchánková, ředitelka KIDSOK.

VSETÍN:

MHD - Základní doprava do zaměstnání a na ranní seniorské nákupy bude i nadále zajištěnaZrušeny budou v neděli 22. března spoje dopravující věřící na bohoslužby, a to na lince 945001 – spoje 22, 33, 56, na lince 945002 - spoje 16, 20, 23, 29 a na lince 945006 – spoje 6, 15, 17, 24, 29, 32, 35). 

od čtvrtka 26.3.2020 do ODVOLÁNÍ omezeny spoje MHD Vsetín, které začnou jezdit v omezeném režimu, jehož detailní podobu naleznou cestující
ve výlukových jízdních řádech, na webových stránkách dopravce a Města Vsetín, či na IDOSu.

Omezení se dotknou všech linek MHD, nejvýrazněji pak linky č. 7 (Rokytnice – náměstí – nádraží – Ohrada – Sychrov), která bude po dobu platnosti výlukových jízdních řádů zrušena. „Obslužnost jmenovaných sídlišť ale bude zabezpečena spoji linek číslo 1, 5 a 6,“ ujistil starosta Jiří Růžička.

Žádáme cestující, aby sledovali informace v souvislosti s omezením kolem šíření koronaviru na stránkách https://www.csadvs.cz/, neboť v další době bude ze strany dopravce průběžně reagováno na daný vývoj.

Mimořádné omezení provozu na lince 910126
Vzhledem k uzavření školských zařízení z důvodu omezení rizika šíření koronaviru spojeného se zákazem jízdy do Slovenské republiky budou s platností od 14.3.2020 do ODVOLÁNÍ na lince 910126 spoje končit, resp. začínat v zastávce Bílá,střed. Zrušeny budou zastávky Bílá, zámeček – Velké Karlovice,rozc. Soláň (TČ 17 – 28).

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ:

MHD - Od pondělí 16. března tak bude MHD Valašské Meziříčí jezdit v prázdninovém režimu. Zrušeny budou spoj 21 na lince 7 (Hrachovec – žel. st. - Hrachovec) a spoje 17 a 19 na lince 1 (Krhová – stan. MHD u náměstí – Poličná)

Do MHD nastupujte výhradně zadními dveřmi, ne předními, ty jsou uzavřeny. MHD až do odvolání bude jezdit zdarma.

VLAKOVÁ DOPRAVA

Ubývá také cestujících vlaky. Společnost České dráhy proto omezí provoz vybraných dálkových linek. Na území Zlínského kraje se toto omezení od 20. 3. 2020 týká linky Ex 2 Valašský expres Praha – Olomouc – Vsetín – Horní Lideč. Vlaky této linky pojedou pouze v úseku Olomouc – Horní Lideč/Horní Lideč – Olomouc a nepojedou v úseku Praha – Olomouc/Olomouc – Praha. Dopravní obslužnost v úseku Praha – Olomouc / Olomouc – Praha bude zajištěna 10 páry vlaků linky R 18 Slovácký / Zlínský expres. Toto omezení bude trvat do odvolání. 

Od 24. 3. 2020 začnou platit omezení také v regionální železniční dopravě. 

INFORMACE PRO PODNIKATELE (OSVČ)

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v souvislosti s aktuálními omezeními k zamezení šíření viru SARS-CoV-2 ukončí či přeruší svou podnikatelskou činnost, je třeba, aby tuto skutečnost písemně oznámila příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Doporučuje se zaslání tohoto oznámení elektronickou formou (přímo z ePortálu ČSSZ, do datové schránky OSSZ nebo jako přílohu e-mailu), případně poštovní přepravou. S ohledem na aktuální opatření nelze zajistit osobní podání na podatelně OSSZ bez předchozího objednání. 

Podnikatel není povinen živnostenskému úřadu oznamovat, že hodlá přerušit provozování živnosti.

Tuto povinnost, v případě, že hodlá přerušit provozování živnosti, má OSVČ vůči Okresní správě sociálního zabezpečení a jeho zdravotní pojišťovně (viz odkazy na www.cssz.cz, portály jednotlivých zdravotních pojišťoven, případně pro úřad práce www.mpsv.cz ). Pokud podnikatel trvá na tom, že oznámí přerušení provozování živnosti rovněž na živnostenském úřadě, informujeme o tom, že přerušení provozování živnosti je možné učinit bez nutnosti osobní návštěvy úřadu a to následujícími způsoby.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.

Koronavirus v Česku