KDE: Lidečko

Má několik vchodů, které byly v současnosti zasypány a zůstal jen jediný, chráněn železnou mříží.  Kromě skalních příkopů v přírodní rezervaci zaujmou skalní výchozy, z nichž nejzajímavější je skalisko Seda pod lesní cestou a místy narazíme i na rozsáhlá kamenná pole.