K ohni vyjeli profesionálové ze Vsetína. Povoláni byli také dobrovolníci ze Vsetína, Lhoty u Vsetína a Jablůnky. „Hořela dřevěná střešní konstrukce a izolace v půdním prostoru," informoval krajský mluvčí hasičů Libor Netopil.

Ve stavení se nacházeli dva starší majitelé, které hasiči neprodleně evakuovali. Požár hasiči po odstranění plechové střechy během krátké chvíle zlikvidovali.

Vyšetřovatel požárů určil jako nejpravděpodobnější příčinu vzniku požáru technickou závadu elektroinstalace průtokového ohřívače vody.

Výše způsobené škody byla na základě informací majitele stanovena na 200 tisíc korun.