Obyvatelku bytu označili nájemníci za „podivnou“ osobu, která nemá základní hygienické návyky a často holduje alkoholu. „Neplatí elektřinu, tak si svítí svíčkami. Když se do toho napije, je to časovaná bomba. Bylo jen otázkou času, kdy dojde k neštěstí,“ prohlásil jeden z nájemníků, který si nepřál uveřejnit jméno.

Štěstím podle něj byl rychlý zásah hasičů. Díky němu se také nikdo nezranil. „My ale nechceme znova riskovat. Naším cílem není, aby ta paní skončila na ulici, situaci ale řešit musíme. Máme strach, že po návratu z nemocnice se to bude opakovat a bude ohrožovat ostatní obyvatele,“ dodal s tím, že jsou varianty umístění nájemkyně do azylového domu či vyjednávání s rodinou.

Obyvatelé domu už začali komunikovat se Stavebním bytovým družstvem Vsetín (SBD), které je správcem bytových jednotek a spoluvlastníkem společných částí domu. Žádali je o součinnost a řešení problému.

Ředitel SBD Vsetín Antonín Bařák potvrdil, že zaznamenali několik stížností. „Někteří nájemníci mají špatné zkušenosti se soužitím s touto paní,“ řekl Bařák.

„Mluví o nevhodném způsobu využívání bytu v rozporu s domovním řádem. K požárům občas dochází, ale je neštěstí, když v domě bydlí osoba, u které je pravděpodobnost vyšší,“ uvedl Bařák.

V minulosti už řešili soužití dotyčné obyvatelky se sociálním odborem města. „Sociální pracovníci na ni působili, aby žila v souladu s domovním řádem. Opatření se ukázalo jako účinné, ale postupně se vytrácelo a způsob užívání bytu se uvolňoval. To budeme muset obnovit,“ dodal ředitel SBD.

Pracovníci bytového družstva teď musí dát dům do pořádku. „Naše úloha jako spoluvlastníků společných částí domu je zajistit obnovení původního stavu. Na základě pojistného plnění ho opravíme. Zaplatí to pojišťovna a na ní pak je, zda bude peníze vymáhat po nájemnici,“ vysvětlil Antonín Bařák.

Na otázku, co mohou dělat v případě dalšího nedodržení domovního řádu ze strany problémové nájemkyně, odpověděl jednoznačně. „Musíme postupovat podle stanov. Představenstvo situaci zhodnotí a může udělit výstrahu. Pokud bude neúčinná, dojde k vyloučení člena, který tím ztratí právní titul na užívání bytu,“ vysvětlil ředitel SBD Vsetín Antonín Bařák.

Vedoucí technického úseku SBD Vsetín Ivan Hennel připomněl, že díky včasnému zásahu hasičů nebyl požár velký. Přesto nebudou škody zanedbatelné. „Škody nejsou jen na vnitřním vybavení bytu. My budeme muset vyměnit balkonové dveře a okno a dále vymalovat všechny společné části domu, prakticky chodby v celém baráku,“ vysvětlil.

Přesnou škodu zatím neznají ani vyšetřovatelé požáru. „Předběžně jsme ji odhadli na půl milionu korun. Co už ale víme, je příčina. Oheň se rozšířil od hořící svíčky, která zůstala bez dozoru v obývací stěně,“ uzavřela mluvčí hasičů Lucie Javoříková.