V době, kdy řidič zaregistroval vznik požáru, projížděl místem události jeden z příslušníků našeho sboru, který spolu s řidičem začal okamžitě hasit vzniklý požár za použití ručního hasicího přístroje, který měl ve výbavě svého vozidla. Po jeho použití a také po použití vody přinesené z blízkého rodinného domu se jim podařilo požár likvidovat.

K události, která byla na naše operační středisko oznámena v 09:46 hodin, byla vyslána jednotka profesionálních hasičů ze stanice Valašské Meziříčí s jedním cisternovým vozidlem a terénním vozidlem Jeep Cherokee. Po příjezdu na místo požáru provedli hasiči dochlazení prostoru hoření vozidla vysokotlakým proudem a jeho zabezpečení proti opětovnému rozhoření.

Provedeným šetřením na místě události bylo zjištěno, že k iniciaci požáru došlo v důsledku technické závady elektroinstalace pravého předního světlometu vozidla. Vzniklá škoda byla vzhledem ke stáří vozidla vyčíslena pouze na několik tisíc korun.

Autor: HZS ZK