Účastníky kurzu čeká sto hodin teorie a osmdesát hodin praxe, během nichž si osvojí nezbytné znalosti a dovednosti pro práci sanitáře.

„Teoretická i praktická výuka probíhá ve Vsetínské nemocnici. Kurz končí závěrečnou zkouškou. Úspěšnému absolventovi vydáme Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem,“ uvedla personalistka Vsetínské nemocnice Milena Štíchová.

Podmínkou přijetí je ukončení minimálně základního vzdělání, věk nad 18 let a odpovídající zdravotní stav.

„Uchazeči, kteří se před nástupem do kurzu zavážoupo úspěšném absolvování pracovat alespoň jeden rok ve Vsetínské nemocnici, nemusí platit kurzovné,“ dodala personalistka. Běžná cena kurzu je jinak 5800 korun.

Nejbližší sanitářský kurz začíná 1. října 2018, přihlášky mohou zájemci zaslat do 24. září. Další informace a přihláška jsou na webu Vsetínské nemocnice www.nemocnice-vs.cz.

Ve Vsetínské nemocnici v současné době pracuje šest desítek sanitářů.

Nejčastěji na lůžkových odděleních, řada ale pracuje i v ambulantních provozech, v laboratořích, na centrálních operačních sálech, donáškové službě nebo v lékárně.

„Nejčastěji se sanitáři podílejí na doprovodu pacientů, péči o jejich hygienu, podávání stravy, transportu materiálu a dalších obslužných činnostech,“ doplnil náměstek pro ošetřovatelskou péči Vsetínské nemocnice Pavel Šupka.