„Vzhledem k tomu, že věřitelský výbor a zajištění věřitelé vyslovili s výsledkem dražby souhlas, realizaci prodeje již nic nebrání. Z hlediska věřitelů je to vynikající výsledek. Jedná se o trojnásobek vyvolávací ceny a zřejmě nejvyšší částku, kterou se kdy prodejem průmyslového areálu v insolvenci podařilo v Česku získat,“ uvedl insolvenční správce VHM Lukáš Zrůst.

Společnost Vítkovice Heavy Machinery má tradici sahající až do roku 1828. Společnost je dodavatelem dílů pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, dále do těžebního či lodního průmyslu. Foto: VHM
Rekordní zájem o Vítkovice Heavy Machinery. Cena? Více než 1,2 miliardy

Za významné pokládá i to, že na rozdíl od řady jiných strojírenských společností v insolvenci, se podařilo udržet podnik v běhu. „Nezastavila se výroba. Zejména díky efektivitě soudu a věřitelů se podařili podnik udržet a zpeněžit za takto vysokou sumu,“ dodal Lukáš Zrůst.

Společnost Vítkovice Heavy Machinery má tradici sahající až do roku 1828. Společnost je dodavatelem dílů pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, dále do těžebního či lodního průmyslu. VHM jako jediný výrobce v Evropské unii zvládne produkci hlavní hřídele větrných elektráren.

Dodává kontejnery na jaderné palivo nebo například klikovou hřídel pro námořní tankery. Ocelárna VHM je schopna jako jediná v EU vyrobit ingot o hmotnosti až 240 tun. Do prodeje šla společnost z důvodu insolvence. Tu způsobilo dlouholeté podfinancování firmy i situace na evropském a světovém trhu, kde evropský těžký průmysl čelí na jedné straně levné asijské konkurenci, na druhé straně přísné evropské regulaci.

Vedení kraje míří do karantény.
Vedení Moravskoslezského kraje je v karanténě. Pojede se online

Areál VHM má podle odborníků značnou hodnotu díky atraktivním pozemkům v Ostravě, obřím halám umožňujícím strojírenskou výrobu, jedinečnému strojnímu vybavení i know-how společnosti.

Tiskové Prohlášení společnosti Skatlop a.s.

Společnost Skatlop a.s. se zúčastnila výběrového řízení na prodej areálu ostravské společnosti Vítkovice Heavy Machinery a.s. (VHM), která je od loňského roku v konkurzu. V tříkolovém tendru podala nejvyšší nabídkovou cenu přesahující 1,2 miliardy korun. S výsledkem výběrového řízení již vyslovil 27. ledna souhlas věřitelský výbor dlužníka a Skatlop a.s. se tak po složení kupní ceny a podpisu smlouvy stane novým vlastníkem majetku VHM.

VHM je firma s více než 170letou tradicí. V posledních letech se však potýkala s existenčními problémy, které skončily konkurzem.

„Neplánujeme pokračovat ve stávajícím výrobním programu VHM, který se v současné době bohužel ukazuje jako nerentabilní. Akvizici vnímáme jako zajímavou příležitost a rádi bychom využili potenciál této průmyslové lokality v centru Ostravy – Vítkovic k její revitalizaci a dalšímu rozvoji,“ říká mediální zástupce společnosti Skatlop Ondřej Hubatka. 

Ze 100 % vlastní SKATLOP a.s. olomoucký podnikatel Ing. Karel Hubáček, který má dlouholeté zkušenosti z podnikatelské a finanční sféry. Mimo jiné se v současné době zaměřuje ve spolupráci se společností Accolade na investiční příležitosti v oblasti průmyslových parků a areálů. Dlouhodobě spolupracuje rovněž se skupinou Creditas, která patří jeho bratranci Pavlu Hubáčkovi.