Alespoň tak představuje region nová kniha Putování za vodou Marka Síbrta, která je knižním průvodcem představujícím zajímavá místa a lokality v naší zemi, spojené s vodou. A významná část publikace je věnována právě Zlínskému kraji.

Na zhruba 200 stranách je popsáno devadesát výletů podél vodních toků, výprav k přehradám, rybníkům nebo dalším zajímavým místům spojeným s vodou. Publikace představuje místa veřejně známá a hojně navštěvovaná, ale také ta utajená zrakům a krokům většího počtu lidí.

Je vybavena bohatou fotodokumentací, jednotlivé výlety jsou vybaveny itinerářem s trasami formou QR kódů. Čtenáři mají záruku zasvěceného a poutavého ztvárnění vycházejícího z toho, že všechna místa autor osobně navštívil, v poklidu se jimi prošel, nebo je naopak musel překonat s vyšší mírou adrenalinu například lezením po skalách nad korytem řeky, případně lezením přes překážky a broděním v rozvodněných tocích.

Do kraje svatého Hostýna

Kniha nás přivádí také do Vsetínsko-hostýnských vrchů a vede nás proti proudu Rosošného potoka z Rajnochovic k Tesáku s ikonickou – v době vzniku ještě nevyhořelou – chatou. Provádí nás přírodní rezervací Čerňava a Sochová, ale také kolem klauz sloužících v minulosti k plavení dřeva nebo Teodorova pramene. „V blízkosti tradiční turistické chaty, o jejímž vyhoření jsme se dozvěděli při finalizaci této knihy, leží vodní plocha, o níž byste na první pohled netušili, že se jedná o přírodní památku Nádrž Tesák.

Dva střepy zdiva zbyly z koutské tvrze
Nejkrásnější tvrz se nachází nedaleko Votic. Pozůstatky paláce obklopuje voda

Zarostlá betonová nádrž v nadmořské výšce 690 metrů o rozměrech 17 krát 33 metrů a maximální hloubce jeden a půl, jejímž původní účelem byla pravděpodobně protipožární ochrana a možná koupání, představuje místo výskytu chráněného čolka horského a čolka karpatského stejně jako dalších obojživelníků. Populace čolků podle přírodovědců v daném biotopu dosahují až stovky jedinců,“ jak je dnes zřejmé, bývalá nádrž a v současnosti přírodní památka tragédii bohužel nezabránily.

Přehrady Valašska

Zlínský kraj je také regionem zajímavých přehrad. Ať již se jedná o historickou a památkově chráněnou Bystřičku, nebo Karolínku sloužící jako klíčový zdroj pro výrobu pitné vody na Vsetínsku v samém srdci Valašska.

Ostatně Bystřička z roku 1912 je vůbec nejstarším vodním dílem svého typu v povodí Moravy nad soutokem s Dyjí. „Vzhledem k debatě aktuální i pro dnešní dobu je zajímavostí, že se primárně počítalo s tím, že bude jedním ze zdrojů vody pro plánovaný Dunajsko – Oderský průplav, který nakonec vybudován nebyl,“ uvádí knižní průvodce.

Rituální obeť, nebo upuštěný nákup? Veřejnost má různé teorie, odborníci ale pracují s pravděpodobnější a jednodušší variantou
Archeologové našli pod D35 záhadnou kostru krávy. Teorie o jejím původu se různí

Autor stoupá nad Karolinka na hřeben proti proudu Stanovnice až do míst, kde zemi historicky strážili portáši.

O autorovi
Dlouhodobě působí v komunikaci a médiích. Šest let pracoval jako mediální analytik pro společnost InnoVatio, kdy měl na starosti především projekty pro veřejnoprávní média v ČR a na Slovensku v oblasti zpravodajství a publicistiky, a mediální poradenství pro významné podnikatelské subjekty (České dráhy, ČEZ, T-Mobile, Vodafone…). Šest let působil v komunikaci černouhelné společnosti OKD, převážně jako její mluvčí. Aktuálně pracuje jako manažer vnějších vztahů a mluvčí v Severomoravských vodovodech a kanalizacích Ostrava. Pochází z jižních Čech, dlouhodobě žije v Moravskoslezském kraji.

„Dojmy, které na nás krajina zanechá, záleží kromě našeho citového rozpoložení také na počasí. Masiv Beskyd, který se tyčí nad přehradou, působí spolu s kulturní valašskou krajinou při slunečném počasí malebně, jindy ale také zadumavě, smutně, melancholicky nebo hrozivě. Zřejmé jsou ve valašské krajině i při strmosti svahů a náročnosti terénu stopy práce člověka, který ji zde po staletí ke své obživě vykonával,“ popisuje autor.

Kniha ukazuje, že putování za vodou je dobrodružstvím. Kromě samotného vodního prvku autor často reflektuje příběhy, historii a reálie daného místa. Pokouší se zachytit jeho ducha a atmosféru. Kniha je strukturována do kapitol dle jednotlivých krajů České republiky. Pozornost je věnována pouze místům a lokalitám, které měl autor sám možnost prozkoumat.

„Jsem přesvědčen, že kniha přinese těm, kteří ji otevřou radost, potěšení a bude jim inspirací k výletům. Voda a naše země si to zaslouží,“ uzavírá Síbrt.

Knihu lze objednávat na putovanizavodou@seznam.cz za 329 korun včetně dopravy.