Podle zjištění úřadu spolu firmy uzavřely kartelovou dohodu, když se ucházely o veřejnou zakázku vypsanou Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje.

Firma BS Vsetín má zaplatit pokutu 1,826 milionu korun, společnost Nosta pak 4,052 milionu korun.

Podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje rozhodnutí prozatím není pravomocné, firmy proti němu mohou podat rozklad. Vedení vsetínské stavební firmy BS Vsetín se prozatím k rozhodnutí antimonopolního úřadu staví zdrženlivě. „V tomto okamžiku nebudeme záležitost nijak komentovat," sdělil Valašskému deníku jednatel BS Vsetín Radek Němeček.

Firmy BS Vsetín a Nosta se zadávacího řízení vypsaného Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje účastnily v roce 2011. Zakázka byla rozdělena na pět dílčích částí, přičemž v částech Horní Lideč a Kroměříž se společnosti BS Vsetín a Nosta umístily střídavě na prvním a druhém místě.

„Při výzvě k podpisu smlouvy však vybraní uchazeči odmítli smlouvu uzavřít," připomněl Petr Rafaj.

Žádná z firem tímto odstoupením nepřišla o možnost plnit část veřejné zakázky, pouze si prohodily zmíněné části veřejné zakázky. „Zadavatel kvůli postupu obou soutěžitelů neuzavřel smlouvy o dílo s původními vítězi, to znamená za nižší ceny, ale uzavřel smlouvy až s druhými uchazeči v pořadí v dotčených částech zakázky, a proto za ceny vyšší," vysvětlil Petr Rafaj.

Antimonopolní úřad podle něj má důkazy, že firmy BS Vsetín a Nosta mezi sebou o daném zadávacím řízení komunikovaly. „Úřad zadržel e-maily i ručně psané poznámky, z nichž vyplývá, že se obě společnosti navzájem informovaly například o pořadí uchazečů po otevírání obálek, o odstoupení ze zadávacího řízení a podobně," prozradil Petr Rafaj.

Na základě shromážděných informací a důkazů má ÚOHS za to, že postup firem BS Vsetín a Nosta byl vzájemně koordinovaný a účelový. „Uvedené jednání obou soutěžitelů vedlo k vynaložení vyšších finančních prostředků ze strany zadavatele," doplnil předseda ÚOHS.