Nepříznivý trend chce zvrátit nově vzniklá Aliance pro strojírenství ve školství. Společně se vsetínskou Střední odbornou školou Josefa Sousedíka ji v uplynulých dnech vytvořilo jedenáct strojírenských firem z regionu. Informoval o tom Jiří Žůrek ze vsetínské radnice.

Cílem aliance je podle něj zkvalitnění výuky strojírenských oborů, podpora žáků, kteří tyto obory studují, i popularizace strojírenství mezi dětmi, jež se rozhodují o budoucím povolání.

Veřejnost snahu podniků vítá. „Je to naprosto v pořádku. Taková podpora by měla být samozřejmostí a nejenom ve strojírenství. Myslím, že i dřív si firmy v podstatě vychovávaly učně. Samy nejlíp vědí, jaké zaměstnance chtějí mít," řekl Miroslav Šulák ze Vsetína. Nedostatek mladé a kvalifikované pracovní síly pociťují strojírenské firmy v celé České republice, valašské nevyjímaje. Mnohé ve spojitosti s hospodářským růstem naráží na velké problémy zaviněné nedostatkem odborníků v dělnických profesích.

„Poptávka po kvalitních pracovnících převyšuje nabídku. Musíme už dokonce odmítat zakázky, protože nemáme dostatek lidí, abychom je zvládli," netajil jednatel společnosti Vasmo Vsetín Milan Král. Podobné hlasy zní i z dalších firem.

Nedostatek kvalitně vzdělaných absolventů si už před dvěma lety uvědomili ve společnosti ZV Nástroje Vsetín.

Její vedení jako první navázalo spolupráci se SOŠ Josefa Sousedíka ve snaze přilákat do strojírenských oborů více žáků a finančně je motivovat k dobrým studijním výsledkům. „Při jednání s firmami v posledních letech zaznamenáváme enormní zájem o výchovu mladých odborníků. Hledáme efektivní způsoby spolupráce, které by zvýšily zájem o strojírenské obory i motivaci žáků ke studiu," řekl Josef Slovák, ředitel SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně.

Postupem času se spolupráce rozšířila i na další firmy v regionu. Jedenáct z nich se nyní dohodlo na založení Aliance pro strojírenství ve školství. „Podporu budeme směřovat do oborů, které nejvíce potřebujeme. Do oboru obráběč kovů a maturitního oboru mechanik seřizovač," uvedl jednatel společnosti ZV Nástroje Vsetín Viktor Nevrlý.

Na nedostatku požadovaných pracovníků se podle něj podílí nezájem mladých lidí o strojírenské obory v uplynulých letech i generační výměna, kdy starší odborníci již odcházejí na zasloužený odpočinek a není za ně adekvátní náhrada. „Cílem aliance je zpopularizovat strojírenské obory u rodičů a dětí, které se rozhodují o svém budoucím povolání. Aby věděli, že uplatnění ve strojařině v tomto regionu bylo, je a bude," zdůraznil Nevrlý.

Jeho slova potvrdila i jménem dalších firem také Barbora Cedidlová z PWO Czech Republic Valašské Meziříčí. „Naše firmy by byly schopné dohromady ihned zaměstnat i stovku kvalitních mechaniků seřizovačů nebo obráběčů kovů. A tato potřeba bude obdobná i v dalších letech," ujistila Barbora Cedidlová.

Mezi prostředky, jimiž chce aliance firem propagovat strojírenství, patří například exkurze ve firmách, zkvalitnění výuky ve strojírenských oborech, zřízení stipendijního programu motivujícího k lepším studijním výsledkům, umožnění brigád ve firmách a v neposlední řadě na podporu uplatnění absolventů po skončení vzdělávání.