Tradiční již pátý ročník „Konference projektový management 2012: rozum x emoce“ pořádají ve dnech 25.26. dubna ve Zlíně Společnost pro projektové řízení, o.s., a Univerzita Tomáše Bati. Celou akci podpoří světový výtvarník Ľudovít Bari, který vítězi studentské soutěže ProjectOn 2012 věnuje unikátní pamětní sošku.

Jaké dopady mají rozum a emoce na řízení samotného projektu?

Na otázku, jaké dopady má emocionální a racionální myšlení na inovační projekty, odpoví na konferenci Jon Glasco, který má více než 30 let zkušeností v plánování a realizaci inovačních projektů v Evropě, Severní Americe a Tichomoří. Jon Glasco se věnuje převážně projektům v oblasti telekomunikací, mobilních operátorů, multimediálních, bezpečnostních systémů a veřejné dopravy. Na konferenci představí dopad emocionálního a racionálního myšlení na inovační projekty a jejich týmy. Jeho prezentace ukáže projektovým manažerům způsoby pro zvýšení hodnoty a kvality komplexních inovačních projektů, a to například překonáním překážek inovací, řízením rizik implementace, budováním důvěry a zdravého prostředí pro spolupráci, pochopením dopadu emocionálního a racionálního rozhodování a zajištění efektivní komunikace v rámci projektového týmu.

Víte, jak správně využít své myšlení, pocity a chování pro správné řízení projektu?

Také měkké dovednosti člověka ovlivňují kvalitní zvládnutí projektů. O tom, jak s nimi správně pracovat a jak je dále rozvíjet, bude na konferenci hovořit další významný řečník Ing. Roman Chudoba. Mezi jeho hlavní specializaci patří rozvoj lidí v oblastech vůdčích dovedností, osobní produktivity, komunikace a strategického myšlení. Od roku 1998 vykonává práci mentora a kouče a v této roli pracoval s více než 230 vedoucími pracovníky. Mezi jeho klienty patří významné společnosti jako např. Deloitte, Tesco, Raiffeisenbank, Komerční banka, Hewlett Packart, GE Money Bank, Česká spořitelna, Teléfonica O2, T-Mobile, Vodafone, ČEZ a další. Podílel se také na projektech Světové banky, Agentury pro mezinárodní rozvoj Spojených států. Prošel řadou zahraničních stáží a aktuálně absolvuje MSc. Coaching&Mentoring na Univerzitě Sheffield Hallam ve Velké Británii. Na konferenci se s účastníky podělí o své bohaté zkušenosti na téma „Vyvolávač deště rozum a cit při řízení projektů“. Vysvětlí, proč by měkké dovednosti neměly být řazeny mezi dovednosti pro vyvolávání deště, tedy mezi ty s neprokázanou účinností. Při podcenění jejich významu vzniká řada potíží a nedorozumění, a proto se ve svém příspěvku Ing. Roman Chudoba zaměří na teoretické i praktické schopnosti úspěšných vyvolávačů deště pro efektivní řízení projektů.

Diskuse na téma „Svobodné firmy kontra volný trh“

Robert Vlach, podnikatelský poradce a provozovatel webového portálu Na volné noze pro nezávislé profesionály, živnostníky a podnikatele, otevře na konferenci debatu na aktuální téma „Svobodné firmy kontra volný trh“. Ve svém příspěvku bude s účastníky diskutovat o tom, jak funguje svoboda v práci ve srovnání s jinými moderními metodami řízení. Představí nám názor vizionáře a zakladatele společnosti Visa Dee Hocka na demokratizaci v práci, zamyslí se nad tím, kde je svoboda v práci efektivní či jaká je budoucnost svobodných firem. Robert Vlach má ke každodenním strastem malých a rodinných firem či drobným podnikatelům velice blízko a právem mu náleží titul Živnostník roku 2011 Moravskoslezského kraje.

Světový výtvarník Ľudovít Bari věnuje vítězi studentské soutěže unikátní sošku

Na konferenci bude vyhlášen vítěz studentské soutěže ProjectOn 2012 o nejúspěšnější studentský projekt. Soutěže se účastní studentské týmy z různých vysokých škol se svými dokončenými projekty. Porota složená z odborníků a specialistů na projektové řízení hodnotí zejména úspěšnost projektu, aplikaci tvrdých nástrojů a metod projektového řízení, kvalitu vedení a řízení týmu, nastavení a funkčnost organizace projektu, řízení zainteresovaných stran a řízení rizik projektu. Velké množství přihlášených studentských týmů do letošního ročníku soutěže je nepochybně dokladem rostoucího zájmu studentů o projektové řízení.

Vítěz studentské soutěže letos poprvé získá mimo hodnotné ceny z oblasti IT techniky také unikátní sošku od významného výtvarníka, sochaře a tvůrce moderních hudebních nástrojů 21. století světového unikátu pana Ľudovíta Bariho. Soška, jejíž uměleckou hodnotu lze vyčíslit v řádu několika desítek tisíc korun, byla vytvořena výhradně pro konferenci ve Zlíně. Její tvar je navržen v duchu hlavního tématu konference a symbolizuje hlavu jako otevřenou knihu. Hlavu, která je plná rozumu a emocí, hlavu, která „myslí, a tedy je“. Umělecká díla Ľudovíta Bariho si oblíbila řada významných světových osobností. Populární houslistka Vanessa Mae hraje na jeho housle a iluzionista David Copperfield drží ve své soukromé sbírce také jednu z originálních sošek.

O konferenci ve Zlíně je zájem

Přestože se řada konferencí koná tradičně v Praze, neváhají zájemci z řad manažerů využít možnosti zúčastnit se jedné z letošních nejvýznamnějších konferencí věnovaných projektovému managementu právě ve Zlíně. Více než 150 registrovaných návštěvníků konference potvrzuje velký zájem o tuto akci. Zájemci o účast na konferenci se mohou registrovat pouze již do 15. dubna 2012 na oficiálních stránkách konference www.konferencepm.cz . (poh)