Pokud se technologie osvědčí, bude ji zadavatel (Služby města Slušovice p. o.) v budoucnu preferovat.

Slušovice se zařadily mezi první města a obce v České republice, které technologii vyvinutou firmou Woxi zavádějí v reálném provozu. Opravy se zatím dotkly několika nevyhovujících kanalizačních šachet, jejichž propadající se poklopy řidičům notně znepříjemňovaly jízdu.

„V průměru byl jeden poklop opraven do šedesáti minut a pěkně lícoval s vozovkou," ocenil ředitel příspěvkové organizace Služby města Slušovice Jan Fenyk, který na rekonstrukci osobně dohlížel.

„Samotná technologie spočívá v tom, že dokáže síly působící na šachtu s poklopem rozložit více do okolního prostředí a nedochází tak k nežádoucímu přetěžování," vysvětlil přednost metody. Firma Woxi na vykonanou práci poskytuje standardní záruku, kterou je ale možné prodloužit až na pět let.
I přes slibné předpoklady se Fenyk do celkového hodnocení inovace zatím logicky pouštět nechce.

„Abychom mohli posuzovat klady či zápory této metody, potřebujeme opravené poklopy vystavit běžnému provozu, a pak teprve můžeme hodnotit," zdůvodnil Jan Fenyk.

Dodal, že pokud se metoda osvědčí, budou ji Služby města Slušovice v budoucnu preferovat. Přímo ve Slušovicích organizace provozuje kanalizaci o celkové délce zhruba 20 kilometrů.

Představa, že nastane konec předčasně se propadajícím poklopům v silnicích je však lákavá nejen pro Slušovice.

„O naši technologii usazení kanalizačních poklopů zájem roste. A to až překvapivým tempem. Prakticky každý den chodí objednávky z různých míst Čech i Moravy," prozradil Richard Kovář, ředitel firmy Woxi a zároveň autor nápadu.

O kvalitě jimi rekonstruovaných kanalizačních poklopů nemá pochybnost.

„Před tím, než jsme realizace oprav pomocí této technologie začali nabízet, byly zkušební vzorky vystaveny náročným zátěžovým testům. Zároveň pracujeme podle nejnovějších norem ISO," uvedl Kovář.

Zájem správců komunikací a kanalizačních sítí i jejich poznatky ho těší, neboť firma tím získává podnětnou zpětnou vazbu. To vše spadá do podnikové filozofie, kterou vyjadřuje slogan myslíme jinak.

„Při hledání technických řešení se na věc snažíme opravdu dívat z jiného úhlu. Některé pracovní postupy jsou sice léta zavedené, to ale neznamená, že nemají nedostatky. A ty se právě snažíme odstraňovat," přiblížil ředitel firmy Woxi.

Prozradil, že v současnosti už byla vyřešena také metoda usazení kanalizačních vpustí. Ty totiž představují podobný problém, jako propadající se nebo naopak vyčnívající poklopy. „Usazení samonivelačních mřížových poklopů je založeno na stejné technologii," upřesnil Richard Kovář.