Varují především před přechodem z tarifních mezd na smluvní, který se týká vybraných pracovníků. V polovině týdne to sdělili na mítinku zaměstnanců, který svolalo Seskupení členů OS KOVO ve Valašském Meziříčí. Vedení DEZA ale již od června zpochybňuje právo OS KOVO působit v podniku. Uznává druhou odborovou organizaci OS ECHO. Od června vedení DEZA také s představiteli OS KOVO odmítá jednat. Ti pochybnosti od začátku důrazně odmítají.

„Ten, kdo podepíše smluvní mzdy, se v podstatě zbaví možnosti zvýšení mezd, které se vyjedná v budoucích kolektivních smlouvách,“ sdělil zaměstnancům předseda OS KOVO Jaroslav Souček. Upozornil, že podepsáním přechodu na smluvní mzdy by si zaměstnanci sice aktuálně polepšili o tisíc korun, do budoucna už ale zaměstnavatel nebude mít povinnost mzdy navyšovat.

„Jak smlouvu jednou uzavřete a není v ní obsažená meziroční valorizace zvýšení mzdy, jste odkázáni na to, že se zaměstnavatel s vámi pro příští rok musí na zvýšení mzdy dohodnout. Když se nedohodne, mzdu nezvýší,“ pokračoval Souček. Pak by podle něj nezbývalo než vyšší plat vymáhat soudní cestou, což nevidí pro zaměstnance příliš nadějně. 

„Podle našich informací bývá stanovisko soudů takové, že individuální závazek mezi vedením firmy a zaměstnancem má přednost před tím, co je sjednáno v kolektivní smlouvě,“ podotkl Souček.

Dělník sám nic nevyjedná

Deník oslovil na setkání několik zaměstnanců. Všichni uvedli, že dodatek nepodepíšou. „Já určitě ne, protože je to podvod na lidi,“ řekl Jiří Urban. Podle něj by pak bylo téměř nemožné domluvit se na zvýšení platu. „Nedokážu si představit, co by dělník jako jednotlivec s vedením dojednal,“ míní.

Souhlasí s ním jeho kolega Pavel Klimek. Podle něj navíc na rozhodnutí dodatek podepsat nebo nepodepsat nemají zaměstnanci příliš času. „Firma na to hodně spěchá. Chce, aby se k tomu do patnáctého září všichni vyjádřili a nejlépe, aby to všichni podepsali. My jsme dlouho nevěděli, o co vůbec jde,“ řekl Klimek.

Někteří se určitě nechají zlákat

Je rozhodnutý ponechat si tarifní mzdu. „Ale někteří to určitě podepíšou, nechají se zlákat penězi, které tím získají,“ míní.

Nad postupem OS KOVO se pozastavil předseda druhé odborové organizace OS ECHO Michal Sváček. Připomněl, že dodatek kolektivní smlouvy byl uzavřen k 1. září. „Došlo jím k navýšení mezd a vzniku nových benefitů,“ řekl Sváček. Dodatek podle něj uzavřeli jediní sociální partneři v DEZA vedení společnosti a zástupci zaměstnanců Základní organizace OS ECHO. „Jiní sociální partneři v DEZA nepůsobí a je nám s podivem, že se k personální a mzdové politice neoprávněně a manipulativně vyjadřuje někdo bez právní osobnosti k DEZA,“ sdělil redakci Michal Sváček.

Vedení Dezy: někdo vypouští nepravdy

Proti krokům OS KOVO se ohradilo také vedení společnosti DEZA. „Nemůžeme se ubránit dojmu, že zde někdo záměrně vypouští nepravdivé informace a podsouvá je médiím,“ reagoval mluvčí DEZA a zároveň holdingu Agrofert, pod který meziříčský podnik spadá, Karel Hanzelka.

Potvrdil, že přechod na smluvní mzdy u některých skupin pracovníků, kde je největší fluktuace, firma připravuje. „Je to proto, že si je chceme udržet. Tarifní systém považujeme za překonaný. Systém smluvních mezd je jednodušší a mnohem více odráží realitu ve firmě,“ vysvětlil Hanzelka. S tvrzením, že přechod na smluvní mzdy neumožní zvýšení mzdy v dalších letech, rozhodně nesouhlasí. „Zvýšení se bude odvíjet od výsledků kolektivního vyjednávání a bude každoročně ošetřeno dodatkem ke smlouvě,“ ujistil Karel Hanzelka.