Nové prostory o rozloze přeshující 25 tisíc čtverečních metrů otevřela firma zabývající se vývojem a výrobou nástrojů a kovových součástí pro automobilový průmysl uplynulý čtvrtek.

Rozšíření areálu je součástí rozsáhlé investice, jež v letech 2014 až 2015 dosáhla hodnoty šest set devadesát milionů korun. „Naše aktivity v tomto směru ale nekončí. Již nyní připravujeme nové projekty za dalších čtyři sta milionů korun," řekl předseda představenstva společnosti PWO Czech Vít Valíček.

Ve firemních provozech ve Valašském Meziříčí pracuje už nyní přibližně 500 zaměstnanců. Při získávání nových míst firma spolupracuje se středními školami strojírenských oborů nejen ve Valašském Meziříčí, ale také Vsetíně a v Hranicích na Moravě. „O jejich absolventy máme dlouhodobý zájem. Pro nadané studenty připravujeme na příští rok stipendijní programy spojené s praxí v naší firmě," uvedla vedoucí personálního úseku Barbora Cedidlová.

Otevření haly a vznik nových pracovních příležitostí vítá i vedení meziříčské radnice. „Jsme tomu upřímně rádi. Kéž by takových počinů bylo víc," řekl místostarosta Josef Vrátník (BEZPP).

Meziříčská továrna je součástí německého průmyslového koncernu Progress Werk Oberkirch, který má pobočky také v Číně, Mexiku a Kanadě. Do Česka vstoupil v roce 2005. Jeho roční obrat se blíží 70 milionům eur. Vlivem současných i zamýšlených investic management v příštích několika letech očekává jeho výši až 100 milionů eur.