Evropské peníze budou stejným dílem rozděleny mezi Úřad regionální rady a oba jmenované kraje. „Usilovali jsme o to, aby peníze určené pro tuto oblast byly investovány efektivně a hospodárně. To znamená, že kraje i úřad budou realizovat takové činnosti, které jim přísluší a jimiž mohou zájemcům pomoci,“ řekl předseda regionální rady a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

Úřad Regionální rady se bude orientovat na aktivity výhradně spojené s Regionálním operačním programem Střední Morava, kraje budou plnit konzultační a pomocnou funkci při tvorbě projektů a zpracovávat dokumenty koncepčního charakteru. Dohledem nad fungováním stanoveného systému byly pověřeny pracovní skupiny složené ze zástupců obou krajů i úřadu.

Výbor také rozhodl o tom, že urychlí možnosti přípravy projektů, které se týkají Luhačovicka, a to z důvodu setkání ministrů práce a sociálních věcí unie, které se v této části kraje uskuteční na začátku roku 2009.

Výbor schválil vyhlášení čtvrté výzvy z ROP Střední Morava. Jde o oblast podpory 3.4 Propagace a řízení cestovního ruchu. Oficiálně je výzva vyhlášena od úterý 18. března 2008 na webových stránkách úřadu www.rr-strednimorava.cz.