Klienti sociálně terapeutických dílen pro lidi s mentálním a tělesným postižením už dříve s Loanou spolupracovali. Pro tohoto výrobce obraceli upletené ponožky dlouhých deset let a ročně jich zvládli obrátit až jeden milion.

Z důvodu snížení odbytu musela ale rožnovská firma před dvěma lety spolupráci ukončit. Nyní, po vstupu nového vlastníka, se ale vše vrací do starých kolejí.

Podle Petra Jelínka, místopředsedy sdružení Domov Kamarád, je ruční obracení ponožek činnost, kterou všichni klienti bez problémů zvládnou. „Tato práce je pro nás důležitá nejen z důvodu finančního zisku, ale také kvůli rozšíření pestrosti práce, kterou v Kamarádu vykonáváme. Na jedné straně nám spolupráce s Loanou pomůže vylepšit rozpočet Domova Kamarád, na druhé straně je pak další přidanou hodnotou smysluplná denní naplň pro klienty Domova,“ neskrýval radost z obnovené spolupráce Petr Jelínek.

Upozornil, že kromě práce pro Loanu vyvíjí Domov Kamarád také vlastní činnost. „Podílíme se na výrobě cen pro různá města a firmy, vyrábíme a tiskneme novoročenky a klienti domova také vyrábějí předměty z keramiky,“ doplnil Jelínek. Kolik práce budou mít lidé z Domova Kamarád v letošním roce, se prozatím nedá přesně stanovit.

Její objem se bude odvíjet od rozsahu výroby ve společnosti Loana. „Předpokládáme ruční obracení ponožkového zboží v rozsahu přibližně tří až čtyři tisíc párů týdně,“ odhadla Leona Slabíková, ředitelka společnosti Loana.

Vedení Loany chtělo podle ní touto cestou podpořit klienty Domova Kamarád, a to prostřednictvím jejich pracovní terapie, kde výsledkem je i finanční efekt vyplývající z této činnosti. „Začleněním do běžného pracovního procesu se tato spolupráce stává prospěšnou a přínosnou pro obě stany,“ uzavřela Slabíková.