„Obvyklou součástí dodávky lodních jeřábů, jednoho z našich klíčových výrobků, jsou jeřábové háky,“ říká koordinátor projektu Daniel Bílek. „Cena kovaného háku roste exponenciálně s velikostí, zvláště jedná-li se o nestandartní rozměr, a je třeba vždy počítat s delší dodací lhůtou. U háků, vyráběných odléváním, se k dlouhé dodací lhůtě přidává ještě problém s nekonzistentní vnitřní kvalitou. To vše vedlo k nápadu vyrobit si hák vlastními silami, tzv. metodou WAAM, kterou jsme před časem začali zkoumat. Zjednodušeně řečeno se jedná o 3D tisk svařovacím robotem. Po pěti letech vývoje a testování produktů vyrobených metodou 3D tisku jsme docílili potřebného know-how, abychom touto progresivní metodou vyrobili středně velký jeřábový hák ve vysoké kvalitě,“ dodává Daniel Bílek.

Rozměry vyrobených háků jsou přibližně 170 x 130 cm, váha 1700 kg a nosnost 350 tun.

Výroba 5 háků včetně testovacího trvala 5 měsíců. Při výrobě jednoho háku bylo spotřebováno přibližně 90 km drátu.

„Výroba jeřábových háků v takové velikosti si vyžádala velmi pečlivou přípravu výroby, do které se zapojilo několik oddělení jak v českém, tak holandském Huismanu,“ potvrzuje vedoucí svařování Antonín Jedinák. „Pro prokázání vnitřní čistoty a mechanických vlastností háku bylo nutno nejdříve vyrobit jeden hák navíc, který byl obětován pro výrobu zkušebních tělísek, jež byla v certifikované laboratoři podrobena řadě zkoušek. Celý proces výroby háků a následné materiálové, pevnostní a zátěžové zkoušky proběhly pod dohledem nezávislé certifikační autority Lloyd´s Register,“ upřesnil Jedinák.

close 3D svařování. info Zdroj: Huisman zoom_in 3D svařování.

Vývoj procesu výroby strojních součástí technologií WAAM (anglická zkratka pro Wire & Arc Additive Manufacturing) probíhá v Huismanu již od roku 2016. Světového prvenství dosáhl Huisman v roce 2018, kdy vyrobil dva certifikované jeřábové háky pro svého klienta. Zatímco hmotnost těchto prvních háků byla přibližně 200 kg s nosností 36 tun, čtyři nové háky jsou téměř 9x objemnější.

Do budoucna plánuje sviadnovský Huisman rozšíření svého robotického pracoviště, které v současné době čítá už tři svařovací roboty. Díky tomu bude schopen vyrobit hák vážící až pět tun.

Společnost je členem nadnárodní skupiny Huisman, centrála společnosti je v Nizozemí. Ve Sviadnově působí od roku 1997. Firma Huisman je specialista v konstrukčním navrhování a výrobě „hi-tech“ strojírenských výrobků s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou ropné vrtné soupravy, pozemní a námořní jeřáby, zařízení pro pokládání potrubí v moři, zařízení pro zábavní průmysl a další. Společnost Huisman dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami technického zaměření.