Loni vaše porodnice přivedla na svět 999 dětí, což je úžasné číslo. Čím si to vysvětlujete, velkou spádovou oblastí nebo důvěrou rodiček v porodnický tým?
I přesto, že v dosahu dvaceti kilometrů od Valašského Meziříčí jsou další dvě porodnice, jako jediní ve Zlínském kraji se můžeme pochlubit významným nárůstem porodnosti. Podle mě je to dáno tím, že se nám podařilo vytvořit kvalitní tým porodních asistentek, novorozeneckých sester a lékařů, příjemné prostředí pro rodičky, kterým můžeme nabídnout veškeré možné alternativy porodu dle jejich přání, vyjma porodu s dulou.
V naší porodnici ctíme přírodu a nabízíme ženám přirozený průběh porodu. Dobrá péče se prodává sama, takže nás vyhledávají klientky od Olomouce přes Frýdek-Místek, Zlín, Kroměříž až po Bučovice.

Porodnost v Česku obecně klesá, občas se objevují informace, že některé porodnice dokonce končí provoz. Jak je tomu u vás, pokud jde o statistiku porodnosti?
Statistiky porodnosti ve Zlínském kraji za rok 2016 naštěstí nepotvrzují celorepublikový trend. Všechny porodnice v kraji měly řádově stejný nebo nepatrně větší nárůst počtu porodů. Naše nemocnice jako jediná významně navýšila počet porodů – v roce 2016 se jednalo o sto padesát porodů. Je to s největší pravděpodobností způsobeno tím, že stále více nastávajících maminek dnes vyhledává kvalitu a je ochotno dojet i z míst vzdálených padesát kilometrů jen proto, aby porod byl pro ně co nejpříjemnější záležitostí.

Kousek od hlavního vchodu máte babybox. Byl v poslední době využit?
V našem regionu je to zatím jediný box. Nechali jsme ho umístit v areálu naší nemocnice. Babybox byl instalován počátkem roku 2014 a loni v červnu v něm byla nalezena holčička. Následně po stabilizaci zdravotního stavu byla převezena na vyšší pracoviště.

Jakou roli ve svém regionu hraje Nemocnice Valašské Meziříčí?
Myslím, že dost důležitou. Jsme regionální zdravotnické zařízení, které má nezastupitelnou úlohu v poskytování zdravotní péče pro nadpoloviční většinu obyvatelstva bývalého okresu Vsetín. Nemocnice Valašské Meziříčí je členem skupiny Agel, což je největší soukromý poskytovatel zdravotní péče nejen v České republice, ale i ve střední Evropě.

Naše nemocnice disponuje všemi základními lůžkovými obory, jako jsou interna, chirurgie, ARO, gynekologicko-porodnické oddělení či dětské oddělení. Jako jediní v okrese poskytujeme lůžkovou péči v uro-logii a rehabilitaci. Samozřejmostí je komplement – radiodiagnostické oddělení a oddělení klinické biochemie. Provozujeme také spektrum ambulancí v denním i nepřetržitém provozu.

Máte přehled, kolik pacientů v letech 2015 a 2016 přišlo do vašich ambulancí a kolik pacientů jste hospitalizovali?
Meziročně mezi lety 2015 a 2016 došlo k nárůstu počtu jak ambulantně ošetřených pacientů, tak hospitalizovaných pacientů, což svědčí o tom, že Nemocnice Valašské Meziříčí je vyhledávaným zdravotnickým zařízením. Předloni evidujeme 276 542 ambulantních návštěv a loni 276 999 návštěv. V roce 2015 jsme hospitalizovali 14 789 pacientů, o rok později už 15 144 pacientů. Vzestupný trend má i počet operacív naší nemocnici, kdy v roce 2015 naši lékaři provedli napříč všemi odbornostmi 3079 operačních výkonů a v roce 2016 to bylo již 3194 operací.

Stabilní lékařský tým a zdravotnický personál – to je sen mnoha ředitelů českých nemocnic. Jak jste na tom vy?
Jako všichni poskytovatelé zdravotní péče, tak i naše nemocnice se potýká s nedostatkem zdravotního personálu. Naštěstí ale si-tuace nevygradovala do stavu, kdy bychom museli uzavřít některé oddělení, což by ve svém důsledku zhoršilo dostupnost zdravotní péče pro klienty.
V posledních týdnech se nám daří doplňovat chybějící počty lékařského personálu, kdy momentálně do plného stavu chybí pouze dva lékaři.
Co se týká středního zdravotnického personálu, tak i zde je situace obdobná  a aktuálně nabízíme volné místo pro tři všeobecné sestry.
Když to shrnu, můžu konstatovat, že v naší nemocnici je personální si-tuace relativně uspokojivá.

Nemocnice má přes padesát let, a přesto vypadá moderně. Je to díky nadčasovému projektu nebo zde v minulosti proběhla zásadní rekonstrukce?
Nemocnice Valašské Meziříčí v roce 2015 oslavila padesátiny. Otevřením nově vybudované nemocnice v roce 1965 se základním způsobem zlepšila kvalita zdravotní péče pro obyvatelstvo zdejšího regionu. Do jedné budovy byla koncentrována jak lůžková, tak ambulantní péče. Nemocnice byla stavebně koncipována jako monoblok, což přineslo jak zlepšení komfortu pro pacienty, tak v neposlední řadě znamenalo snížení provozních nákladů.
V letech 2001 až 2004 jsme prošli významnou rekonstrukcí, která zasáhla prakticky všechny části objektu.

Došlo k významné revitalizaci, úspoře provozních nákladů a pro pacienty byly zlepšeny hotelové služby, kdy všechny pokoje byly nově koncipovány jako dvoulůžkové, vždy s vlastním sociálním zařízením. Po ukončení rekonstrukce se nemocnice stala součástí skupiny Agel.

Na tomto místě nesmím opomenout ani významnou investici do rekonstrukce stravovacího provozu z roku 2016, kdy během šestiměsíční rekonstrukce byla ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí instalována nová varná technologie včetně tabletového systému, což významnou měrou zlepšilo komfort stravovacích služeb jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál.

Pokoje s dvěma lůžky jsou málo vídaným komfortem pro pacienty. To platí pro všechna vaše lůžková oddělení?
Ano, je to tak, tímto komfortem se můžeme pochlubit. Všechna lůžková oddělení (vyjma jednoho oddělení LDN) disponují pouze dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením. Navíc na každé lůžkové stanici máme k dispozici za poplatek jednolůžkový nadstandardní pokoj s vlastním sociálním zařízením. Na všech lůžkových odděleních a ambulantních provozech je pro pacienty k dispozici Wi-Fi.

Nikdy nemíváte problém s nedostatkem míst?
Nedostatek míst je v posledních letech palčivý problém. Převážně interní oddělení se v exponovaných měsících, což je většinou leden až březen, nárazově potýká s nedostatkem lůžkové kapacity, hlavně při epidemiích respiračních onemocnění. Bohužel nám poté nezbývá nic jiného než na přechodně nutnou dobu využít přistýlky, a tím dochází k poklesu komfortu pro pacienty na těchto pokojích. Nicméně vždycky problém dokážeme vyřešit a vzniklé potíže překonat.

Do čeho budete investovat?
Pro letošní rok máme v plánu proinvestovat zhru-ba sedmnáct milionů, vše z vlastních zdrojů. Z větších investic můžu jmenovat laparoskopickou věž pro operační obory, UZ přístroj pro gynekologicko-porodnické oddělení, dále kolonoskop pro gastroenterologické oddělení, pokračující obnovu pacientských lůžek, a to jak pro standardní oddělení, tak i pro JIP, a řadu dalších investic. Na roky 2018 až 2019 plánujeme rekonstrukci vzduchotechniky na centrálních operačních sálech a obnovu CT přístroje.

Nemocnice bývá v menších městech důležitým zaměstnavatelem. Kolika lidem dáváte práci?
K letošnímu březnu jsme měli v pracovním poměru 484 zaměstnanců a jsme čtvrtým největším zaměstnavatelem v regionu.

V poslední době se objevily informace, že až dvanáct českých nemocnic je na prodej. Co je podle vás, coby zkušeného manažera, tím zásadním, aby nemocnice neprodělávala, naopak, aby hospodařila se ziskem a rozvíjela se?
Na tohle není jednoduchá odpověď. Vždy záleží na tom, o jaké zdravotnické zařízení se jedná a koho máte v týmu. Naše nemocnice se vždy považovala za nemocnici rodinného typu. V případě potřeby se zaměstnanci dokázali semknout a táhnout za jeden provaz. Je to dáno částečně i charakterem lidí, kteří zde pracují. Určitě je výhodou, pokud je regionální nemocnice součástí většího celku.

Migrace zaměstnanců, byť je větší, než bývala, ani zdaleka nedosahuje takových hodnot jako ve zdravotnických zařízeních ve velkých městech. Hlavně z těchto důvodů jsme nemuseli omezovat provoz a to je základním pilířem kladného hospodaření.

Jedině v případě splnění požadované minimální produkce požadované aktuální úhradovou vyhláškou může zdravotnické zařízení obdržet plnou platbu za provedené výkony od zdravotních pojišťoven.

A asi nejdůležitějším faktorem úspěchu je kvalitní tým nejbližších spolupracovníků, tak abych se mohl vždy plně spolehnout na validitu a rychlost požadovaných informací, nezbytných k řízení nemocnice. A takovým týmem naše nemocnice disponuje.