Změny ve firmě zachytil i vsetínský úřad práce. Z vyjádření jeho ředitele Stanislava Rudolfa ale vyplývá, že se ještě neděje nic dramatického. „O odchodu třinácti zaměstnanců informace máme. Tento počet ale vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců společnosti nesplňuje ani charakter hromadného propouštění," sdělil Stanislav Rudolf. Podle něj skončí především pracovníci se smlouvami na dobu určitou.

Část zaměstnanců bylo převedeno na jinou práci

Pod aktuálními starostmi jednoho z největších zaměstnavatelů na Valašsku je mimo jiné podepsaný pád cen uhlí, který započal již v roce 2008. Nakonec vyústil až v probíhající útlum hlubinné těžby uhlí ve světě a zejména v Evropě. „Příčin je více, ale tou hlavní je zřejmě těžba plynu z břidlic v USA s následkem dumpingového dovozu nadbytečného uhlí do Evropy bez potřebné reakce Evropské unie," informoval manažer pro vnější vztahy společnosti Austin Dalibor Krpenský.

Austin sídlící ve vsetínských Jasenicích se v posledních dvou dekádách stal významným výrobcem a dodavatelem takzvaných zvláště bezpečných (zb) rozbušek, které při detonaci nezažehnou metano-vzdušnou směs nebo směs uhelného prachu. Rozbušky firma dodává na trhy Německa, Maďarska, Polska, Slovenska i pro české hlubinné doly OKD. „Bohužel probíhající útlum těžby a i výhled do budoucna nevěstí pro tento produkt nic dobrého," netajil Krpenský.

Postupné snižování spotřeby zb rozbušek v posledních dvou letech přinutilo vedení Austinu přijmout opatření. „To znamená, že jsme museli převést na jinou práci téměř padesát zaměstnanců," uvedl jednatel společnosti Otta Grebeň.

Na propouštění se podepsaly nižší objednávky rozbušek

Další komplikací je propad cen ropy na světových trzích, který nastal v polovině roku 2014. Od té doby ceny stále klesaly až pod hodnotu 30 dolarů za barel na konci ledna tohoto roku.

Zatímco spotřebitelé pokles vítají, těžební společnosti a jejich dodavatelé stále výrazněji pociťují jeho následky. K nim patří i vsetínský Austin, jehož výrobní program je z nemalé části s těžbou ropy a zemního plynu spojen. V jasenickém údolí se totiž vyrábí i speciální termostabilní rozbušky pro jejich těžbu zvané OSD.

Objem objednávek OSD rozbušek se propadl o polovinu, což mělo za následek již zmíněné propouštění. Z celkového počtu asi 120 lidí pracujících ve výrobě OSD ukončila firma pracovní poměr se třinácti pracovníky.

Ostatní převedla na jinou práci, zejména do prosperujícího segmentu neelektrických rozbušek.

Firma musí na propad trhů správně reagovat

Těm zaměstnancům, kteří nebudou moci vykonávat svou stávající práci a nebude možné je převést jinam, přísluší náhrada mzdy dle dohody s odbory.

Vedení firmy ale počítá s tím, že nebude nahrazovat novými lidi odcházející do důchodu a neprodlouží některé smlouvy na dobu určitou.

„Probíhající změny na trhu těžby uhlí jsou bohužel nevratné a těžební společnosti i jejich dodavatelé se s touto situací budou muset vyrovnat. Současný stav na trhu s ropou je sice dramatický, ale považujeme jej za dočasný," uvedl Grebeň.

Podle něj musí nyní firma na propad dvou důležitých trhů rychle a správně reagovat. „Zejména snížit náklady, najít nové trhy pro další vyráběné výrobky, dokončit vývoj nových rozbušek a nadále investovat do inovací a modernizace výroby," naznačil Grebeň. Společnost Austin Detonator si prošla poslední velkou krizí v roce 2009, kdy se naplno projevily důsledky celosvětového hospodářského poklesu. Počet zaměstnanců tehdy klesl o sto třicet.

V následujících letech však tržby i počty pracovníků rostly. Minulý rok byl rekordní. Tržby přesáhly 1,43 miliardy korun a firma na konci roku zaměstnávala 975 lidí. Aktuální podíl nezaměstnaných na celkovém obyvatelstvu v okrese Vsetín je podle informací z Úřadu práce Vsetín 6,85 procenta.

Anketa není časově omezena. Hlasovat můžete 1x za 15 minut z jedné IP adresy