Slavnostního aktu se zúčastnili ředitel hotelu Augustiniánský dům Roman Taťák společně s majitelem Petrem Borákem, hosté a návštěvníci Luhačovic. Patronem posvěcených produktů a Augustiniánského domu je svatý Tomáš, který je rovněž přímluvcem za šťastné manželství a při bolestech zad.

„Augustiniánský dům byl již před více než sto lety budován s určitým konceptem, byl to záměr duchovní, společně s rodinou Boráků a celým týmem usilujeme o to, aby zde tento duch i nadále přetrval,“ vysvětlil Roman Taťák.

Vysvěcená kaple je denně přístupna veřejnosti a slouží nejen k modlitbám, ale může být využita i ke svatebním obřadům. Před měsícem byla dokončena poslední část velmi nákladné rekonstrukce.

„Společným úsilím se podařilo obnovit zapomenutý skvost, který mohou obdivovat všichni návštěvníci Luhačovic. V letech 1922 a 1926 zde Leoš Janáček napsal Lišku Bystroušku a slavnou Glagolskou mši, díla, která dosud ovlivňují světovou hudební tvorbu. Všechny malby, vitráže i mobiliář jsou původní, což ještě více umocňuje atmosféru tohoto inspirativního místa,“ zdůraznil majitel Petr Borák.

Více informací najdete na webu www.augustian.cz.(red)