„Naše soutěže jsme přerušili v okamžiku, kdy do dohrání ligových soutěží zbývala 4 kola. V krajích je situace obdobná; pokud se však jedná o skupiny se 14 účastníky, zbývá dohrát více kol. V okamžiku přerušení jsme předpokládali, že po pár týdnech se vše vrátí do svých kolejí a soutěže se znovu rozeběhnou. To se evidentně nestalo,“ říká prezident Meziříčského klubu Jaroslav Zajíček.

„Soutěže se mohly spustit 8. června. Tímto datem však nemůžeme spustit naše soutěže. Nejprve by bylo třeba vyhradit minimálně 14 dní na rozehrání. Reálné zahájení by se posunulo na konec června. Jaká bude ochota hrát naše soutěže v polovině července? Ti, kteří o něco bojují, se zřejmě podvolí. Co ti ostatní, kteří už o nic nehrají? Nejsme profesionální sportovci, kuželky jsou naše zábava. Je tedy reálné v našich podmínkách nařídit (třeba i s podporou většiny dotčených) pokračování soutěží v době dovolených? Pokud by se to nařídilo, odehrají to všichni? A jak budeme postupovat vůči těm, kteří to odmítnou? Budeme je tvrdě trestat? Máme právo je za této mimořádné situace trestat? Jak bude vypadat a jakou úroveň bude mít závěr soutěží, když se ho někteří nezúčastní? Otázek je mnoho,“ pokračuje Jaroslav Zajíček.

„Zatím se nám zdá, že na podzim už bude vše relativně v pohodě. Možná by bylo možné soutěže dohrát na podzim. Díky koronaviru covid-19 bylo na podzim přesunuto letošní mistrovství světa. Prezídium NBC sice rozhodlo o zrušení Ligy mistrů 2020/2021, aby poskytlo národním svazům další termíny, ale ty my už dávno využíváme pro naše soutěže – protože se nám volných termínů nedostává. A díky dvěma MS v jednom ročníku jich bude ještě méně,“ naráží hlavní činovník valašského klubu na nedostatky termínů.

„Výkonný výbor celou situaci velice pečlivě zvažoval a rozhodl se, že ligové soutěže ročníku 2019/2020 již nebudou pokračovat. Rozhodl tak s vědomím, že ho čeká mnohem náročnější rozhodnutí, jak naložit s nedohranými soutěžemi.  Aplikují se dvě řešení. V prvém případě se pořadí, které platilo v okamžiku přerušení, považuje za konečné. Druhou možností je soutěž ukončit a pro letošní rok zmrazit postupy a sestupy. Ani jedna z těchto možností není ideální.Byla nakonec zvolkena druhá možnost. My jsme ve Valašském Meziříčí nebyli v takovém postavení, abychom byli v rámci první ligy v kategorii mužů a žen poškozeni,“ dodává Jaroslav Zajíček.