Aktuálně pořadatelé, společnost JTRT pro s. r. o. a organizační výbor vedený Jaromírem Tomaštíkem, vybírají trasy rychlostních zkoušek. Později navážou přípravy Bezpečnostního plánu rally, organizačních a provozních řádů RZ i doprovodného programu.

Pořadatelé 36. ročníku chtějí návrat Valašky mezi českou toprallyovou společnost oslavit důstojně a dokázat, že valašská automobilová soutěž je schopná čestně stát po boku Hustopečí, Barumky, Šumavy a dalších známých podniků.

Valašská rally se mezi velké dvoudenní mistráky řadila naposledy v roce 2012.

„Jsme rádi, že se podařilo již po našem necelém ročním působení u Valašky vrátit ji mezi elitu. Je to pro celý organizační tým nejen velký úspěch, ale současně i nesmírný závazek. Vůči Valašce, sobě samým i fanouškům," řekl Jaromír Tomaštík.

Přípravy nového 36. ročníku se opírají o úspěšný ročník minulý.

„Město Valašské Meziříčí nám garantuje podporu a spolupráci. V budově městského úřadu proto tradičně najde zázemí vedení rallye. Do města umístíme i administrativní a technické přejímky a montáže sledovacího systému ONI," přiblížil šéf organizačního výboru. Beze změn zůstává servisní areál v Kopřivnici.

TRADIČNÍ I NOVÉ ÚSEKY RYCHLOSTNÍCH ZKOUŠEK

V těchto dnech začíná organizační výbor se stavbou trati s cílem alespoň částečně zařadit kdysi tradiční horské rychlostní zkoušky (RZ).

„Bylo by předčasné mluvit o něčem konkrétním. Jisté ale je, že kromě několika v minulosti tradičních zkoušek přibudou nové. Téměř všechny hodláme doplnit o nové atraktivní úseky, které pomohou k návratu tvrzení, že Valaška je jednou z nejkrásnějších, ale současně i nejnáročnějších soutěží v Česku," poodhalil záměr Jaromír Tomaštík.

Ohledy berou organizátoři na sportovní řády a maximální bezpečnost soutěžících i diváků. Současně chtějí co nejméně omezit veřejnou dopravu a jen minimálně zatížit obyvatele dotčených lokalit.

„Z dosavadních úvah vychází, že do programu Valašky zahrneme čtrnáct rychlostních zkoušek na osmi úsecích," prozradil ředitel rallye Rudolf Kouřil.

První, sobotní etapa se uskuteční v okolí Kopřivnice a na dalších místech Novojičínska.

Nedělní část rallye absolvují soutěžní posádky na Valašskomeziříčsku.

„Část rychlostek bude polokruhových. Diváci tak uvidí soutěžní vozy z jednoho místa několikrát za sebou v krátkém sledu," naznačil Kouřil. S meziříčskou radnicí jednají organizátoři také o možnosti zařadit RZ v některé z příměstských čás­tí.

SPORTOVNÍ ČÁST DOPLNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM

K Valašce tradičně patří i doprovodný program. V těchto dnech vyhlásila pořádající společnost JTRT ve spolupráci se vsetínskou Základní školou Vsetín-Sychrov třetí ročník výtvarné soutěže pro děti a mládež nazvané Nakresli rallye.

V plánu je také vrátit do programu Valašky po několikaleté odmlce fotografickou soutěž pro fanoušky.

Se Střediskem volného času Domeček v Meziříčí připravují pořadatelé soutěž pro školáky na dopravním hřišti, chystá se též beseda k rallye a bezpečnosti v silničním provozu na některé z valašskomezi­říčských škol za účasti známých jezdců.

„Chybět nebude autogramiáda předních českých posádek, slavnostní zahájení rallye s programem na meziříčském náměstí včetně vystoupení známých umělců. Chceme, aby se moderování programu ujala některá z osobností českého showbyznysu. Doprovodný program připravujeme rovněž do Kopřivnice v místě servisního areálu," informovala tajemnice rallye Petra Mynářová.

Součástí doprovodného programu Valašské rally 2017 se stane též jarní valašský sraz skútrařů spojený se spanilou jízdou Valašským Meziříčím.

Do přípravy Valašky se pořadatelům podařilo zapojit také Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí, kde vzniknou skleněné plastiky pro tři nejlepší posádky a putovní pohár Valašské rally.

V pořadí 36. ročník Valašské rally 2017 se v okolí Valašského Meziříčí a Kopřivnice uskuteční ve dnech 24. 26. března 2017 jako úvodní podnik sedmidílného seriálu Mistrovství České republiky v rallye automobilů za účasti nejužší špičky a předních rallye jezdců České republiky.

Očekává se též účast kvalitních posádek ze zahraničí. Zejména z Polska, Maďarska a ze Slovenska a dalších zemí střední a západní Evropy.