Trasa 50kilometrového přejezdu začíná na Bumbálce a pokračuje dále přes Soláň, Cáb až do Vsetína. K dispozici bude i kratší 30kilometrová trasa Soláň, Cáb, Vsetín. Start není hromadný, každý může vyrazit, jak uzná za vhodné. Mělo by to ovšem být mezi 7.30 – 10 hodinou na Bumbálce, v případě kratší trasy pak start ze Soláně mezi 9 – 9.30 hodin. Cíl přejezdu po Valašsku je stanoven ve Vsetíně u klubovny za benzínovou pumpou v domku č.p. 171 na Jasence. Část trasy, která vede městem, bude značena červenými fáborky.

Odjezd účastníků je v sobotu 5. února ráno v 7 hodin z nádraží ČSAD ve Vsetíně. Startovné (i s dopravou) činí 150 korun, v čemž je zahrnuta doprava na start a převoz zbylých zavazadel do cíle (věci na převlečení). Samostatné startovné z míst startu činí 50 korun. V cíli bude pro všechny účastníky připraveno malé občerstvení a diplom.