Tento úsek nadále obsluhuje náhradní autobusová přeprava. Obnovení trati se nepředpokládá dříve, než ve 23 hodin.