Opěrná zeď břehu Rokytenky za domem č. p. 455 se sesunula už v květnu letošního roku při bleskových povodních. Lesy ČR plánovaly odstranění havarijního stavu na září. Ještě než k tomu přistoupily, stihl území Vsetína v pondělí 2. září další silný déšť. Poškození zdi a sesuv se rozšířily.

Městská policie zabezpečila okolí sesuvu základním způsobem.

„Strážníci místo zapáskovali proti vstupu osob. Současně jsme vyzvali správce toku, aby urychleně sjednal nápravu,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje radnice Dalibor Sedláček.

Správce toků Lesů ČR Vsetín David Smítka informoval, že hned v úterý se byli na sesuv podívat. „Za účasti zástupce městského úřadu jsme provedli místní šetření. Sesuv nejpozději do deseti dnů odstraníme,“ přislíbil.

„Do původního stavu současně uvedeme i okolí sesuvu,“ doplnila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

David Smítka také potvrdil, že Lesy ČR v brzké době zapracují na údržbě koryta Rokytenky, které je zejména v úseku u zimního stadionu plné popadaných náletových dřevin.

Dřeviny v korytě zavazí průtoku

Ty tvoří překážku, která by v případě dlouhodobějších dešťů a zvýšení hladiny Rokytenky mohla způsobit vylití toku z koryta. „Dřeviny odstraníme do poloviny října, už jsou označené. Během kácení krátkodobě omezíme vstup na chodník podél toku,“ uzavřel správce toků David Smítka.