„Díval jsem se na televizi a najednou jsem uslyšel sirénu. O chvíli později projíždělo kolem našeho domu několik hasičských aut. Mířili směrem do Jasenic, takže jsme s manželkou tušili, že se něco děje v některé z tamních firem," řekl dvaačtyřicetiletý Libor Václavík ze Vsetína.

Když se lidé doslechli o požáru ve firmě, dostali strach. Na sociální síti Facebook zjišťovali, co se děje. „Pracuje tam můj strýc, nevíte, jestli jsou tam všichni v pořádku?" zeptal se Vojtěch Mikulenka.

Lidé, jejichž příbuzní pracují ve firmě Austin Detonator, ale i všichni ostatní obyvatelé Vsetína, se i při sebemenší nehodě na tomto pracovišti bojí. Často totiž neví, co se všechno může stát, a tak si představují ty nejčernější scénáře.

Ředitel integrovaného systému řízení společnosti Austin Detonator Jaroslav Koňařík však říká, že lidé mohou zůstat v klidu.

„Všechny objekty v areálu jsou rozmístěné tak, že v případě výbuchu nedojde k ohrožení žádné z okolních budov. Vzdálenost mezi budovami je daná přesným výpočtem v závislosti na typu uložených a zpracovávaných výbušnin. Navíc jsou jednotlivé budovy navzájem kryté takzvaným ochranným valem. Toto opatření zabraňuje domino efektu," vysvětlil ochranná opatření Koňařík.

Chránění jsou také zaměstnanci firmy.

„Řadu provozů jsme plně zautomatizovali, což znamená, že v případě mimořádné události je obsluha mimo ohrožený prostor," podotkl Jaroslav Koňařík. Dodal, že zaměstnanci jsou pravidelně proškolovaní o bezpečnosti práce. „Někteří lidé zde pracují i desítky let, přesto se musí pravidelně každé tři měsíce účastnit školení," upozornil.

V případě mimořádné události se spustí nacvičený mechanismus, který má za cíl co nejvíce zmírnit následky.

„Zahrnuje například nácvik evakuace, svolání pověřených osob, hasičů a záchranářů," uzavřel Koňařík.

Autor: Michaela Štolfová

Související V Austin Detonator hořel filtr vzduchotechniky