Bylo však jen otázkou času, kdy se populační křivka zase obrátí. A najednou rodiče křičí, že nemají kam svou ratolest dát, zatímco jsou v práci.

Mateřinky jsou znovu v kurzu a vedle zavedených, které přežily pohnuté doby rušení, vznikají také nové. Možná tomu chce doba nebo větší nároky rodičů, že se mnohdy předhánějí v originálnosti a nabídce.

Tu vaše dítko „potrápí" větší porcí angličtiny či jiného cizího jazyka, umí se věnovat zdravotně postiženým dětem, tu zase prověří jejich umělecké sklony. Tak jako nyní ve Vsetíně v novém centru dramatické výchovy Lilie.

Nastavený trend sleduji s uspokojením. Zastávám názor, že širší nabídka nikdy nemůže uškodit.