Poměrně krátká doba. Ale i ta stačila k tomu, aby se dědina, která byla do konce roku 2012 součástí Valšského Meziříčí, vypořádala se všemi nástrahami a problémy, které souvisely s jejím osamostatněním, a aby dokázala, že je schopna se sama o sebe postarat.

Svoje snažení za několik týdnů Poličná završí. Stane se vesnicí se vším všudy. Dostane svůj znak, který je vlastně jakýmsi průkazem totožnosti a dokladem o příslušnosti ke společnosti měst a vesnic české kotliny.

Mám z toho upřímnou radost. Nejsem Poličan a ani mě k této vesnici nic osobního neváže. Ale jsem Valach a Poličná je valašská.

Je to další důkaz toho, že na Valašsku žijí rozumní lidé, kteří dokážou problémy řešit lidsky.