Později jej nahradil kříž kamenný, ani on však nakonec neodolal rozmarům počasí.

Nynější bronzové sousoší bylo na vrcholu Radhoště odhaleno 5. července 1931. V tentýž den byla o pár kilometrů dál odhalena také socha boha Radegasta.

Nyní, když se po opravách vrátilo cyrilometodějské sousoší na své místo, je i bůh Radegast na Radhošti znovu zastoupen dvakrát.

Ne každý turista si možná povšiml, že pohanský bůh je rovněž součástí sousoší slovanských věrozvěstů. Ve zmenšené podobě jim leží u nohou, prý jako symbol poraženého pohanství.

Související Cyril s Metodějem se vrátili na Radhošť, do sousoší byla uložena schránka