A tu z malé valašské vesničky zazní hlas moudré a duchaplné solidarity. Lidského soucitu s rodinou s malým dítětem, které shořela střecha nad hlavou.

Obyvatelé Oznice nehleděli nalevo, napravo, nahoru ani dolů. Pomoc přece potřebuje člověk. Dědině je jedno, jestli jde o věřícího nebo neznaboha. Jestli má takové či onaké smýšlení. Je to člověk. Jsou to lidé.

Jaký to kontrast s tím, co nelidského, barbarského a ohavného se děje na východ od hranic naší země. V Evropě i v Asii.

Ozničtí, díky, že jste zůstali lidmi.

Související Lidé z Oznice vyhlásili sbírku na podporu vyhořelé rodiny