Názory redaktorů Valašského deníku klikni ZDE

Rozvinuli jsme tak teorii, že vlastně první reportéři byli andělé, kteří pastýřům přinesli zvěst o narození Jezulátka. Podle „naší“ teorie je novinářská profese vlastně biblicky doložené zaměstnání s vyšším posláním. Navíc, tady na Valašsku každý ví, že to byli právě Valaši, kteří od andělských reportérů novinu pilně a neomylně vyslechli, a o nebeské reportáži pečlivě porozjímali. Dále jsme také zjistili, že Valaši byli prvními kameloty, protože …ejhle chasa naša, běží ze salaša, obuškama pleskajú jakúsi radost majú… Na to jsme přišli …vracaja sa dom od Betléma do Vsetína… a voněli sme jak maryjánek od slivovice.