Věřila jsem, že když Jana Václavíková v souvislosti s plánovaným bojkotem zářijového jednání zastupitelů, tvrdila: „Pan Čunek řekl jasně, že ano, pan Antolák souhlasil, pan Vejpustek také,“ je to pravda. Včera mě ale Jiří Čunek, Vlastislav Antolák i Zdeněk Vejpustek přesvědčovali o tom, že neúčast na dnešním zasedání zastupitelů Janě Václavíkové nikdy nepřislíbili.

Zajímalo by mě, a to velmi, kdo nemluvil, případně nemluví pravdu. A věřím tomu, že by to chtěli vědět i čtenáři Valašského deníku.